Categorieën:
CRM projectKPIProductiviteitSamenwerking

Dit bericht is geschreven door David Jiménez

U wilt een CRM implementeren omdat u weet dat het uw teams helpt tijd te besparen en dat uw bedrijf aan productiviteit zal winnen. Het zijn duidelijke voordelen en echte bedrijfswaarden, maar u wordt geconfronteerd met een langzame gebruikersadoptie en u weet niet hoe u de toegevoegde waarde aan uw collega’s kunt laten zien. Laten we eerlijk zijn, niemand houdt van verandering. Het is de menselijke aard die eindgebruikers bestand maakt tegen verandering. Met dit artikel proberen we u een aantal best practices aan te reiken om de adoptie te bevorderen.

Hoe kan ik de acceptatiegraad verhogen?

Het belangrijkste advies is te begrijpen dat gebruikersadoptie gaat over het veranderen van gebruikersgedrag en niet over technologie. Het betekent dat uw IT-mensen die uw CRM-systeem implementeren niet altijd de juiste (of in ieder geval niet de enige) ambassadeurs zijn en dat u het managementteam moet inschakelen. Met dit eerste principe zullen de onderstaande voorbeelden er duidelijk en haalbaar zijn.

Hier zijn enkele best practices om de CRM-adoptiegraad te verhogen.

Creëer een changemanagementstrategie

U moet beginnen met het definiëren van uw bedrijfsdoelstellingen. Vervolgens: hoe bereikt u deze? De eerste stap Uw CRM-strategie moet een duidelijke visie beschrijven en een roadmap bevatten. Deze strategie moet aansluiten bij de manier waarop de nieuwe CRM-software specifiek de bedrijfsstrategie van het bedrijf ondersteunt. Een voorbeeld van de strategiemeting kan worden gedaan via het SMART-concept:

1. Specifiek
2. Meetbaar
3. Accepteerbaar
4. Realistisch
5. Tijdgebonden

Creëer bijvoorbeeld een duidelijk change management plan dat uw topmanagement omvat met duidelijke en goed gedefinieerde communicatiemiddelen, inclusief een solide business case die iedereen kan begrijpen.

Betrek gebruikers

Selecteer het juiste team dat uw plan zal uitvoeren en leg aan de andere collega’s uw bedrijfsdoelstellingen uit. Waarom zou u dit doen? Hier zijn 3 belangrijke redenen:

1. Zij geven u feedback geven en helpen om de strategie aan te passen als dat nodig is.
2. Deze gebruikers zullen anderen erbij betrekken en de strategie in hun afdelingen implementeren.
3. U vermindert onzekerheid, misverstanden en bevordert het draagvlak voor uw strategie bij deze gebruikers.

Kies een CRM-ambassadeur

Deze persoon moet een schakel zijn tussen u en de medewerkers. Hij of zij kan richtlijnen geven aan de anderen. Vervolgens kan deze persoon, wanneer u het nodig heeft, een werkgroep oprichten om best practices te bedenken en de resultaten te documenteren. Tot slot moet deze persoon een expert in het systeem zijn en een bepaalde autoriteit in het bedrijf hebben om het CRM-initiatief te kunnen uitvoeren.

Makkelijk te gebruiken

Vergeet niet dat u een CRM wilt implementeren omdat u weet dat het uw teams zal helpen om tijd te besparen en dat uw bedrijf aan productiviteit zal winnen.

Dan moet het CRM bijgevolg het leven van de gebruikers gemakkelijker maken, niet moeilijker. De persoon die uw CRM implementeert, moet de oplossingen aanpassen aan de gebruikers en niet aan de manier waarop hij of zij het CRM gebruikt. Plaats eenvoudige interfaces en eenvoudig te vinden documenten en ontlast onnodige processen die kunnen leiden tot meer verwarring en uiteindelijk het niet gebruiken van het CRM.

Train uw medewerkers

Met Efficy hebben we gezien dat ‘klanten die investeren in training meer dan 50% ROI op hun Efficy investering rapporteren’.

Het is belangrijk om uw medewerkers goed en anders op te leiden. Een marketeer zal zich moeten richten op het opzetten van e-mailcampagnes en vervolgacties, waarbij een beheerder ook moet leren hoe hij de oplossing en andere beheerders gerelateerde taken moet configureren.

Bij Efficy hebben we de “Efficy Diving Academy” opgericht. Deze biedt een breed scala aan trainingssessies om uw mensen in staat te stellen de vaardigheden en kennis te verwerven die ze nodig hebben om het meeste uit Efficy CRM te halen.

Beloon gebruikers

Bekijk hoe uw medewerkers het CRM-systeem hebben gebruikt en denk na over het belonen van degenen die het goed gebruiken. Het beloningssysteem is een geweldige manier om iedereen in dezelfde richting te krijgen. U kunt bijvoorbeeld de gamification gebruiken zoals wij dat doen met Efficy om hen te belonen. We gebruiken het om het salesteam te stimuleren, maar het kan gemakkelijk worden aangepast om het gebruik van CRM te verhogen of om mensen die er veel gebruik van maken in ieder geval te belonen.

Conclusie: onderschat de CRM-implementatie niet

Het implementeren van een CRM is niet eenvoudig en het kost tijd en middelen. Moeizame gebruikersacceptatie is één van de meest genoemde factoren die bijdragen aan CRM-opdrachten die hun doelstellingen niet halen.

Als u in de tussentijd een sterke strategie creëert en de juiste mensen bij de implementatie van uw oplossing betrekt, wordt het een succes!

CRM project KPI Productiviteit Samenwerking
Ontwikkelen van het bestaand of investeren in een nieuw CRM-systeem?
De 5 essentiële CRM boeken