Categorieën:
CRM Instrument

Dit bericht is geschreven door Efficyers

Wat is extended CRM? Waar zit het verschil met een traditionele CRM-oplossing?

Wat is xRM?

XRM is eigenlijk niet echt geavanceerde technologie. Dit is wel nieuw: het idee dat men een hele reeks tools met elkaar gaat verbinden.

XRM staat voor een aantal toestellen dat met elkaar vermengd en verbonden wordt om één enkel objectief na te streven.

Net zoals bij cloud computing wordt er veel over XRM gesproken, maar kunnen we dit begrip even duidelijk omschrijven?

Laten we bij de eerste stap beginnen: CRM definiëren. Een CRM-oplossing slaat klantendata op. Ze is zo opgezet dat alle bedrijfsdepartementen – verkoop, marketing, financiën, Human Resources enz. – hierbij aan bod komen.

Bij XRM vervangt de X – die staat voor “extended” – de C van customer. Dergelijke uitgebreide CRM-software wordt gesynchroniseerd met uw bestaande IT-omgeving. Dit helpt om nog meer klantendata te verzamelen, zodat het systeem u een voller, meer omvattend overzicht geeft op uw bedrijsactiviteit.

Lapidair samengevat wil een XRM-oplossing de medewerkers van uw bedrijf beter op de hoogte houden van meer informatie.

CRM of XRM?

In deze snel evoluerende wereld wordt het onvermijdelijk oudere CRM-systemen te vervangen. Systemen van de nieuwe generatie – we noemen ze vaak xCRM-oplossingen – zijn veel geschikter om de nieuwe noden van organisaties te ondersteunen.

xCRM-platformen slaan data van externe afkomst – en vaak zelfs afkomstig van meerdere besturingsystemen – centraal op in één geïntegreerde gebruikersinterface.

xCRM steunt op een “vergaarbak” die alle klanteninformatie verzamelt en die toelaat in real-time documenten en projectinformatie te delen. En zoals we uitlegden kunnen de elementen van de verschillende platformen onbeperkt met elkaar verbonden worden.

Dergelijke “veel-met-veel” koppelingen leiden net als een portaal tot de fluïde communicatie van interne gegevens over verkoop, klanten, bedrijfsprojecten én externe gegevens over klanten, partners en belanghebbende partijen.

U kunt makkelijk nieuwe types informatie toevoegen die eigen zijn aan uw organisatie: zo breidt u het klantenplatform uit met nieuwe functionaliteit en nieuwe databronnen. xCRM kan bovendien helemaal klanteigen worden gemaakt.

Vergeten we tenslotte niet dat een xCRM-systeem in de cloud de initiële kost van de software reduceert…

CRM Instrument
Vijf CRM trends voor het jaar 2017
SMS’en versturen naar leads en klanten met Efficy CRM