Categorieën:
AssociationSamenwerking

Dit bericht is geschreven door David Jiménez

[Disclaimer: Dit artikel beschrijft een case in Frankrijk onder de Franse arbeidswetgeving.]

2020 is een jaar zoals nooit eerder gezien, een jaar dat niemand had kunnen voorspellen. De oorzaak: de Coronaviruspandemie (COVID-19). Deze ongekende crisis vereist een massale en snelle mobilisatie. Iedereen kan een steentje bijdragen, door thuis te blijven of door betrokken te zijn bij de bestrijding van de pandemie. Daarom heeft Sabine Quiévreux, projectmanager, haar werkgever Efficy gevraagd haar tijdelijk beschikbaar te stellen. Momenteel besteedt Sabine 100% van haar tijd aan het Franse Rode Kruis, via de lokale eenheid in Bagneux (dep. 92). Met haar volledig hart voor solidariteit.

Tussen werk en vrijwilligerswerk

Sabine Quiévreux werkt als projectmanager voor Efficy, een CRM (Customer Relationship Management) software-uitgever. Haar dagelijks werk? Het plannen van projecten, uitvoeren van de juiste acties, stellen van prioriteiten en het communiceren met klanten en developers.

Tegelijkertijd is zij vrijwilliger bij het Franse Rode Kruis in Bagneux. Aanvankelijk was als rekrutering assistent, waar haar rol was de missies van de lokale eenheid voor te stellen. Vervolgens, na het voltooien van de vereiste opleiding, raakte ze geïnteresseerd in sociale acties zoals ‘Vestiboutique’ (een plaats om mensen in moeilijkheden te verwelkomen en naar hen te luisteren. Daarnaast is het ook een solidariteitswinkel om textiel te kopen tegen lage kosten of gratis dankzij donaties) en ‘marauding’ (het doorkruisen van de stad om de sociale banden met de daklozen te onderhouden).

Sabine Quievreux
Sabine Quiévreux, Efficy projectmanager en vrijwilliger bij het Franse Rode Kruis in Bagneux.

 

COVID-19, het virus dat de heleboel op zijn kop zet

Terwijl bijna de helft van de wereldbevolking opgesloten zit in hun huis en anderen het virus bestrijden, hebben de meest kwetsbare en geïsoleerde groepen hulp nodig. Sabine zet dus haar acties met het Franse Rode Kruis in Bagneux voort. Aanvankelijk eerst ‘s avonds en in het weekend, om zowel haar werk bij Efficy als voor het Rode Kruis uit te kunnen uitvoeren.

Medio maart werd ze zich echter bewust van de gezondheids- en sociale urgentie van deze ongekende crisis en nam ze contact op met de afdeling Human Resources van Efficy om na te denken over een nieuwe manier van werken.

Lichtere werklast, verhoging van de solidariteitsbetrokkenheid

Met kantoren in Frankrijk, Spanje, België en Nederland is Efficy een Europees bedrijf waar werknemers veel reizen, wat Carolien Colpaert, de HR-directeur van Efficy, ertoe brengt de COVID-19-crisis op de voet te volgen. ‘Ik sta voortdurend in contact met de teams en ik begreep al snel dat de situatie kritiek was en dat er versterking nodig zou zijn. Maar ik wist nog niet hoe Efficy kon helpen’, legt ze uit.

Carolien Colpaert
Carolien Colpaert, CHRO d’Efficy

 

Efficy is overtuigd van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf. Als bewijs is één van de kernwaarden dan ook “We care“. Met andere woorden, het luisteren naar de klanten, haar ecosysteem en de werknemers. Het is dan ook zonder enige aarzeling dat het bedrijf ermee instemde Sabine te steunen in haar verzoek: het verminderen van de werklast om meer tijd te kunnen besteden aan haar vrijwilligersactiviteit. Haar team, het projectteam, werd daarom geraadpleegd om te zien hoe de overdracht van projecten kon worden gereorganiseerd en gefaciliteerd, terwijl de interne (werklast van collega’s) en externe (klantenrelaties) impact zoveel mogelijk wordt beperkt.

Geconfronteerd met deze uitzonderlijke omstandigheden waarderen we Sabine’s inzet voor solidariteit en we hebben haar zo snel mogelijk vrijgemaakt’, voegt Carolien Colpaert toe.

100% beschikbaarheid ten behoeve van de meest kwetsbaren

Eind maart ontdekt Sabine Quiévreux dat het mogelijk is om te gebruik te maken van tijdelijke beschikbaarheid. Het is een concept dat niet erg bekend is, zowel bij werkgevers als werknemers. Concreet gaat het om een overeenkomst, een schriftelijk contract, waarmee een bedrijf tijd kan vrijmaken voor een werknemer die zich wil inzetten voor sociale acties, vooral in het geval van een crisis. Het bedrijf is vrij om de mate van beschikbaarheid te bepalen. Efficy heeft besloten om Sabine 100% vrij te stellen van alle professionele verplichtingen. En dit voor een bepaalde periode, vastgelegd in de overeenkomst.

‘Wat de voordelen zijn? Het is zeer snel op te zetten, het loon van de werknemer blijft behouden en de onderneming profiteert van belastingvoordelen. Kortom, het is een win-win situatie voor iedereen!’, verklaart Sabine Quiévreux.

Met de COVID-19-crisis hebben de armsten alle steun nodig. Efficy heeft daarom ingestemd met een tijdelijk ontslag van 100% van één van haar medewerkers ten behoeve van het Franse Rode Kruis in Bagneux.

 

Wat zijn de gevolgen voor HR?

Voor Carolien Colpaert, de HR-directeur van Efficy: ‘Mijn grootste zorg was de dekking van de arbeidsongevallenverzekering aangezien Sabine tijdens deze missie bij het Franse Rode Kruis activiteiten blijft doen. Met de steun van mijn team hebben we contact opgenomen met onze verzekeringsmaatschappij en accountant om zeker te zijn van de risico’s, de dekking, etc. Het was voor veel partijen een ongeziene situatie, maar we kregen geruststellende informatie die ons in staat stelde om Sabine zo snel mogelijk vrij te stellen gezien de urgentie van de situatie’.

La gestion de crise au quotidien avec la Croix-Rouge française

Deze 100% beschikbaarheid stelt Sabine in staat om als versterking te fungeren voor het COVID-19 operations managementteam binnen de afdeling van Bagneux. Haar taak? Het organiseren van de planning van vrijwilligers in functie van de activiteiten van de lokale eenheid van het Franse Rode Kruis en zorgen voor de coördinatie met de gemeentelijke diensten.

Sabine Quiévreux, op een missie voor het Franse Rode Kruis in Bagneux, ontvangt hydro-alcoholische gels.

 

Sabine vertrouwt op haar vaardigheden als projectmanager maar geeft toe dat ‘deze operatie vrij ongebruikelijk is, omdat het een just-in-time-logistiek is met veel vrijwilligers die ook in een ziekenhuis werken en weinig zicht hebben op hun beschikbaarheid’.

Haar dagelijks leven is intens, net als de crisis die de wereld doormaakt. Ze springt van de ene missie naar de andere ‘om er zeker van te zijn dat we de nodige apparatuur hebben en optimaal kunnen functioneren’. Maraudes, het nationale gratis nummer “Rode Kruis thuis”, levering van essentiële voedselmanden of medicijnen, telefonische ondersteuning voor mensen die geïsoleerd zijn of in EHPAD, stipte versterkingen aan de SAMU voor het vervoer van zieken… Zoveel acties die beschermende uitrusting vereisen die Sabine en de andere vrijwilligers zo goed mogelijk proberen toe te wijzen.

Hoe verder? Hoe kan ik helpen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Praat over tijdelijke beschikbaarheid in je omgeving

Deze mogelijkheid is weinig bekend en toch zo nuttig in deze ongeziene periode! Voel je vrij om erover te praten, dit artikel te delen via mail, op sociale netwerken, etc…

  • Doe een eenmalige of maandelijkse donatie aan het Rode Kruis

In deze crisisperiode is de oproep tot donaties van groot belang om essentiële missies in stand te houden, om hulp- en beschermingsacties voor de slachtoffers van COVID-19 te versterken en om te luisteren naar mensen die eenzaam zijn. En vergeet niet dat giften aan goede doelen fiscaal aftrekbaar zijn. Meer info: rodekruis.nl of rodekruis.be.

  • Help als je kunt en wilt. Anders: blijf thuis!

Hoe dan ook, zorg goed voor jezelf. En vergeet niet dat we samen sterker zijn. Dus, we rekenen op jou!

Association Samenwerking
Herstarten met respect voor de privacy
Boek samenvatting: Aaron Ross – ‘Predictable Revenue’