Asiakas on aina oikeassa. Tämä on yksi liikemaailman yleisimmistä lausahduksista. Etenkin yritysten, joissa kontakti kuluttajien kanssa on jatkuvaa. Vaikka se ei olekaan aina totta, asiakaspalvelutiimien on pyrittävä tarjoamaan vastaus, joka pitää asiakkaan tyytyväisenä ja uskollisena.

Siksi yrityksen asiakaspalvelussa on äärimmäisen tärkeää säilyttää hyvä organisointi, protokollat sekä henkilökohtaisuus. Tämä voi erottaa toisistaan yrityksen, jonka kohderyhmä on tyytyväinen saamaansa asiakaspalveluun, yrityksestä, jonka asiakkaat ovat tyytymättömiä ja palvelu kaukana erinomaisesta.

Organisaatiot, joilla on erillinen asiakaspalvelutiimi

Useimmiten suuryrityksillä on asiakaspalvelutiimi, johon kuuluu merkittävä määrä työntekijöitä. Näiden tiimien päätavoitteena on pitää asiakkaat tyytyväisinä kokonaisvaltaisesti hyvän asiakaspalvelun kautta.

Tässä on muutamia vinkkejä ja niksejä loistavan asiakaspalvelutiimin saavuttamiseksi:

Kunnon koulutus

Sanotaan, että harjoitus tekee mestarin. Koulutus on tietenkin tärkeää ja se on osa asiakaspalvelutiimin velvollisuuksia. Ammattilaiset, jotka jatkuvasti mukautuvat uusiin myyntitapoihin, jotka parantavat sosiaalisia taitojaan asiakkaiden käsittelyssä ja jotka pyrkivät olemaan parempia ammattilaisia, auttavat tekemään mistä tahansa asiakaspalvelutiimistä menestyksekkään.

Kiertävät roolit

Yksi suurten monikansallisten yritysten suosittelemia asioita on kierrättää asiakaspalvelutiimin päivittäisiä työtehtäviä organisaation sisällä. Asiakaspalvelu voi käydä työntekijöille raskaaksi, jos heidän on käytettävä kahdeksan tuntia päivässä puheluihin vastaamiseen usean vuoden ajan.

Mikseivät he voisi vaihtaa asiakaspalvelutehtäviään aika ajoin? Henkilöstön sisälle luodaan usein erilaisia alaryhmiä, jotka voivat ottaa hoitaakseen eri tehtäviä. Tämä on työntekijöille virkistävää, eikä saman asian jatkuva tekeminen pääse kyllästyttämään.

Asiakaspalvelu

Viestintä

Työntekijöiden ja esimiesten välisen sujuvan viestinnän pitäisi olla etusijalla, jotta asiakaspalvelutiimi toimii vaivattomasti.

Tästä syystä on suositeltavaa pitää säännöllisiä kokouksia, joissa keskustellaan eri teemoista, kuten uusista tarjouksista, kysymyksistä tai työntekijöiden tunnelmista.

Tekninen tuki

Nykyään teknologia helpottaa monia prosesseja ja toimintoja yritysten sisällä. Tämä pätee myös asiakaspalveluun. Siksi on suositeltavaa, että kaikki teknologiaa hyödyntävät yritykset ottavat käyttöönsä työkaluja, jotka automatisoivat prosesseja, mahdollistavat asiakaspyyntöjen paremman hallinnan ja tekevät lyhyesti sanottuna asiakaspalvelutyöstä helpompaa, nopeampaa ja mukavampaa.

Onnellisuus työpaikalla

Hyvän työympäristön luominen on avaintekijä tämän kaltaisessa työnkuvassa, jossa tiimin on oltava erittäin yhtenäinen. Tästä syystä suuryritykset ovat jo vuosien ajan järjestäneet virkistystoimintaa tiimin rakentamiseksi ja hyvän työympäristön luomiseksi, työtoverien välisten siteiden vahvistamiseksi ja yleisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Kaikki nämä vaiheet tai toimet pyrkivät parantamaan asiakaspalvelutiimin organisointia, jotta tiimi toimii, tekee hyviä tuloksia ja edistää yrityksen menestystä.

Kokeile Efficyn CRM-järjestelmää
Varaa ilmainen yksilöllinen demo jo tänään!

Kokeile ilmaiseksi

Lisätietoja:

Asiakaspalvelutaidot ajan tasalle