Kategoriat:

Tämän viestin on kirjoittanut David Jiménez

Digitaalisen markkinoinnin maailma on mullistunut viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta silti sähköpostit ovat yhä itsestäänselvyys digitaalista markkinointia koskevissa keskusteluissa. Sähköpostimarkkinointi on keino, jolla keskiverto markkinoija saa edullisesti hyvän tuoton investoinnille. Tilastot tukevat tätä, sillä jokainen yrityksen sähköpostimarkkinointiin (email marketing englanniksi) käyttämä euro tuottaa 32–45 euroa. Se on paljon, sillä keskimäärin digitaaliseen markkinointiin käytetty euro tuottaa 5–10 euroa.

Markkinointisähköpostit tavoittavat vain sellaiset, jotka osoittavat valmiiksi jonkinlaista kiinnostusta – eli osoittavat jonkinasteista kiinnostusta. Siksi niitä ei koeta samalla tavalla häiritseviksi tai ärsyttäviksi kuin monet muut digitaaliset mainosmuodot, kuten ponnahdusikkunat ja bannerit. Ennakkosuostumus on erittäin merkittävä tekijä, jos pyrit konvertoimaan asiakkaita sähköpostien kautta.

Mutta miten tarkasti siltikään tiedät, miten hyvin sähköpostisi toimivat? Kun markkinointikeino on näinkin tehokas, on mahdollista, että näennäisesti kovat luvut voivat synnyttää yritykselle valheellisen turvallisuudentunteen. Ratkaisu tulee tässä: Sähköpostimarkkinoinnin tehokkuuden vertailuanalyysit (benchmark  englanniksi) saattavat hyvinkin ehkäistä perusteettoman itsevarmuuden aiheuttaman katastrofin. Ne voivat toisaalta olla keino päästä eroon siitä hiipivästä pelosta, että sähköpostistrategiasi on mennyt täysin penkin alle.

Tässä tekstissä kerromme, miten markkinoijat voivat sähköpostien vertailuanalyysien avulla päästä eroon epävarmuudesta ja pysyä tilanteen hallussa. Se tapahtuu yksinkertaisesti arvioimalla email marketing tuloksia suhteessa sisäisiin ja koko alan vertailulukuihin.

Mikä on sähköpostimarkkinoinnin benchmark?

Email marketing vertailuanalyysit ovat mittareita, joiden avulla yritykset voivat arvioida sähköpostimarkkinoinnin onnistumista. Useimmat suuret organisaatiot keräävät tarvittavia tietoja jo valmiiksi.

Benchmark voi kuitenkin olla vaikeaa ilman erikoistunutta ja kattavaa digitaalista markkinointijärjestelmää, jollainen on esimerkiksi Efficy Marketing. Ennen kuin perehdymme siihen, määritellään ensin muutamia keskeisiä email marketing mittareita vertailuanalyysia varten:

Avausprosentti

Sähköpostin avausprosentti on ensisijainen vertailuarvo. Se ilmaisee, mikä osuus sähköpostikampanjan yleisöstä avasi vastaanottamansa sähköpostit.

Mitä suurempi luku on, sen parempi. Matala luku saattaa tarkoittaa kiinnostuksen hiipumista. Voit herättää sen uudelleen käyttämällä tarttuvampia otsikoita, jotka saavat tilaajasi jälleen kiinnostumaan. Voit myös kokeilla otsikoiden personointia, joka parantaa sähköpostin puhuttelevuuden todennäköisyyttä. (Vinkki: käytä vastaanottajan nimeä)

Klikkausprosentti

Tämä mittari ilmaisee, kuinka moni vastaanottaja sähköpostien avaamisen lisäksi klikkasi niihin upottamiasi linkkejä tai kuvia suhteessa sähköpostien vastaanottajien kokonaismäärään.

Vastaavanlainen mittari on klikkaus-avausprosentti. Se ilmaisee vastaanottajista sen osuuden, joka avasi linkkejä tai kuvia, mutta verrattuna vain siihen tilaajamäärään, joka myös avasi postit.

Tilauksen peruutusprosentti

Tilauksen peruutusprosentti kertoo, kuinka moni tilaaja lakkasi tilaamasta sähköpostiviestejäsi. Tämä luku ilmoitetaan yleensä jokaisen sähköpostikampanjan jälkeen. Tietty määrä peruutuksia on odotettavissa, koska kaikkia on mahdoton miellyttää, mutta luvun seuraaminen auttaa ymmärtämään, millaiset sähköpostit toimivat parhaiten.

Konversioprosentti

Tämä on todennäköisesti merkittävin mittari kaikista. Konversioprosentti kertoo, kuinka moni vastaanottaja konvertoitui sähköpostisi luettuaan eli kuinka monesta tuli toteutuneen oston tehnyt asiakas. Se siis mittaa email marketing tehokkuutta.

Toimittamattomien sähköpostien prosentti

Jos sähköpostitili poistetaan käytöstä tai sähköpostin osoite annetaan väärässä muodossa, siihen lähetetyt sähköpostit eivät mene perille. Näitä sähköposteja kutsutaan toimittamattomiksi. Sähköpostien toimittamattomuuteen on useita syitä. Yleisin syy on se, että vastaanottajan postilaatikko on täynnä, jolloin tämä ei voi vastaanottaa lisää viestejä. Muita syitä ovat esimerkiksi väärin kirjoitettu sähköpostiosoite tai postilaatikko, jota ei ole olemassa. On myös mahdollista, että sähköpostipalvelin on tilapäisesti poissa käytöstä.

Toimittamattomien sähköpostien prosentin avulla voit seurata, kuinka paljon viallisia osoitteita on postituslistallasi. Siten voit korjata tai poistaa niitä tarpeen mukaan.

Kolme syytä benchmark email marketing tehoa

Miksi benchmark ovat tärkeitä?

Olisitko tyytyväinen sähköpostikampanjoiden 20 prosentin konversioprosenttiin sesonkiaikana, jos kilpailijoilla konversioprosentti on 60:n paremmalla puolella?

Kun tarkastellaan sähköpostimarkkinoinnin dataa suhteessa vain sisäisiin vertailuarvoihin, markkinoijilla on taipumus tyytyä matalalla roikkuviin hedelmiin tai kadottaa kokonaiskuva. Se tapahtuu tiedostamatta ja hyödyllisten analyysien puutteen takia.

Pitkäaikaisen kannattavuuden takia on välttämätöntä, että yritykset seuraavat email marketing mittalukuja vertaamalla niitä säännöllisesti oman alansa vastaaviin lukuihin – pelkkien sisäisten vertailujen lisäksi. Vain vertailuanalyysien avulla yritykset voivat tehdä tarvittavat säädöt oikean suunnan varmistamiseksi.

Benchmark toimivat yrityksesi kompassina riippumatta siitä, ovatko nykyiset arvot heikompia kuin alalla yleensä vai onko yritykselläsi reilusti etumatkaa kilpailijoihin nähden. Yritysten on tehtävä sähköpostimarkkinoinnin vertailuanalyyseja kolmesta keskeisestä syystä.

  • Email marketing benchmark avulla yritykset voivat tunnistaa strategian vahvuudet ja heikkoudet. Siten parempien tulosten edellyttämät säädöt on mahdollista tehdä ajoissa.
  • Ilman kylmää dataa markkinoijat jäävät helposti paistattelemaan ponnistelujensa loistossa, mikä haittaa objektiivisuutta. Sähköpostimarkkinoinnin vertailuanalyyseista saadut tiedot tarjoavat tieteellisen tavan markkinointistrategioiden arviointiin niiden ansioiden perusteella.
  • Email marketing benchmark avulla markkinoijat voivat pysyä ajan tasalla toimialan realiteeteista ja asettaa tavoitteita niiden mukaisesti. Muutoin uhkana on siiloutuminen, joka voi johtaa tavoitteiden ristiriitaan markkinarealiteettien kanssa.

Sähköpostikampanjoiden benchmark tekeminen

Vertailuanalyyseissa on tärkeää valita niistä juuri oikeat. Kaikki niistä eivät ole yhtä hyödyllisiä, joten kannattaa keskittyä omalle liiketoiminnalle relevanteimpiin. Jos kyseessä on B2B-yritys, tuloksia kannattaa verrata muihin B2B-yrityksiin – eikä esimerkiksi D2C-yrityksiin tai muita liiketoimintamalleja käyttäviin yrityksiin.

Kun benchmark tärkeys on tullut selväksi, miten niitä sitten tehdään?

  • Ensimmäiseksi seuraa ja käsittele yllä lueteltuja mittareita, jotka kuvaavat tilaajiesi reaktioita markkinointisähköposteihisi.
  • Vertaa tätä dataa aiemmin kerättyyn sisäiseen dataan.
  • Vertaa sitten näitä uusia sisäisiä mittalukuja alan standardeihin.

Julkaisimme oman sähköpostimarkkinoinnin benchmarks 2022, jotta saat hyvän käsityksen siitä, miten yrityksesi sijoittuu email marketing suuressa mittakaavassa. Raportin data on kerätty tilaajareaktioista yli viiteen miljardiin sähköpostiin, joita asiakkaamme lähettivät päivittäin vuonna 2021.

Näiden tietojen avulla markkinointilukujen benchmark tulisi osua nappiinsa. Lisäksi raportti on ladattavissa maksutta!

Paikoillanne, valmiit…

Sähköposti on edelleen yksi palkitsevimmista markkinointikanavista. Kun käytössä on selvää dataa, yritykset voivat kehittää ja tarkentaa strategioita, minkä ansiosta markkinoijat saavat sähköpostikampanjoista entistä suuremman hyödyn ja entistä parempia tuloksia.

Viime vuonna lähetettiin ja vastaanotettiin noin 306 miljardia sähköpostia. Tuosta määrästä viisi miljardia lähettivät Efficyn asiakkaat, ja keskimääräinen avausprosentti oli 25,6. Vertailun vuoksi: kilpailijoiden keskiarvo oli 22,1 prosenttia.

Efficy tarjoaa asiakkailleen korvaamattomat työkalut markkinointiin. Kattavan digitaalisen sähköpostimarkkinointijärjestelmän lisäksi Efficyn CRM-alusta on suunniteltu inspiroimaan ja vaalimaan asiakasuskollisuutta. Miksipä et varaisi esittelyä saman tien?

Kokeile Efficyn CRM-järjestelmää
Varaa ilmainen yksilöllinen demo jo tänään!

Kokeile ilmaiseksi

Lue lisää:

Retargeting
Miten uudelleenmarkkinointi liideille kannattaisi järjestää? Tässä vastaus
Applen uusi tietosuojapäivitys pureskeltavana