Tämän viestin on kirjoittanut David Jiménez

Jos sinulla on startup-yritys, tiedät todennäköisesti, että ero selviytymisen ja epäonnistumisen välillä on taseissa – toisin sanoen kuinka hyvin yrityksesi pystyy saamaan tuloja.

Perinteisesti – ellet johda Twitterin tai Facebookin kaltaista yritystä, jossa palvelujen arvo kukoistaa aktiivisemman ja suuremman käyttäjäkunnan myötä – tulojen kerryttämisen tarve ylittää aina käyttäjämäärän lisäämisen tarpeen. Sama pätee erityisesti nykypäivän anteeksiantamattomassa rahoitusilmapiirissä, jossa MVP-palkintojen tarjoamista sijoittajille varojen hankkimiseksi ilman tuloja voi olla vaikeaa myydä.

Tässä kuvaan astuvat CRM-järjestelmät. Aiemmin CRM-järjestelmät eivät ole saaneet ansaitsemaansa tunnustusta roolistaan tulojen tuottamisessa. Se on nyt menneisyyttä. Yritysomistajat, jotka kaikki pyrkivät vastaamaan asiakkaiden odotuksiin, ovat alkaneet arvostaa suoraa korrelaatiota asiakassuhteiden hallinnan ja tuloksen välillä eri toimialoilla.

Valtava potentiaali hankkia uusia asiakkaita ja maksimoida asiakkaiden elinkaariarvo on saanut sekä Fortune 500 voimanpesät että pienemmät startupit omaksumaan CRM:n tietojärjestelmiensä ytimeksi.

Oli startup-yrityksesi minkäkokoinen tahansa ja millä toimialueella tahansa, tarvitset CRM:ää avuksi tulojen saamisessa. Sinun ei tarvitse kuitenkaan luottaa vain sanaamme; tässä esitämme todistusaineistoa CRM:n merkityksestä startup-yrityksesi tulojen kannalta.

Miten CRM lisää tuloja ja kannattavuutta?

Myyntiasiantuntijoiden mukaan eräitä keskeisiä edellytyksiä myynnin onnistumiselle ovat seuraavat: hyvä prospektointi, suhdemyynti, kipupisteiden tunnistaminen tarkasti, vakuuttavien esitysten tekeminen, vastustuksen voittaminen, kaupan sulkeminen sekä toistuvan myynnin/referenssien ansaitseminen.

Näiden kaikkien monimutkaisesti toisiinsa liittyvien myyntiprosessin osa-alueiden yhdistäminen on kuitenkin työlästä ja aikaa vievää. Tästä syystä aloittavat yritykset tarvitsevat CRM-järjestelmiä tehostaakseen toimintojansa ja kasvattaakseen myyntiä eksponentiaalisesti kohti kannattavuutta pienemmällä vaivalla.

CRM:n avulla tiimien jäsenet – niin myynnissä, markkinoinnissa kuin asiakastuessakin – saavat yksityiskohtaisen kuvan asiakkaista ja käsityksen heidän toiminnastaan ja käyttäytymisestään. Näin yhdessä keskitetyssä sijainnissa on käytettävissä tietojoukkoja, kuten historiallisia ostotietoja, joiden avulla voi luoda asiakkaiden mieltymyksiä koskevia ehdotuksia henkilökohtaisemman palvelukokemuksen tuottamiseksi.

Esimerkki: ottamalla käyttöön Efficyn CRM 360° asiakasnäkymäominaisuuden jäsenet voivat räjäyttää tietosiilot, jolloin osastot (myynti, markkinointi, rahoitus ja tuotanto) saavat kattavan kuvan asiakassuhteesta ja voivat luoda yksilöllisempiä kokemuksia.

Muista, että yrityksesi työntekijät ovat tietyllä tapaa yrityksen sisäisiä asiakkaita. Reaaliaikainen raportointi voi olla hyvä tapa pitää eri osastojen jäsenet samassa tahdissa ja tehtäviensä tasalla, jotta KPI-tavoitteet voidaan saavuttaa hyvissä ajoin.

Efficyn raportointityökalu sisältää räätälöityjä hallintapaneeleja, joiden avulla eri osastojen jäsenet voivat itsenäisesti valita edistymisen raportointitavan. Työkalu noudattaa luottamuksellisuutta; kullakin jäsenellä on pääsy omiin raportteihinsa, ja kunkin osaston suorat esimiehet voivat tarkastella kaikkia asiaankuuluvia raportteja seurantaa ja arviointia varten.

Sen lisäksi, että tämä menettely varmistaa tiimien jäsenten tilivelvollisuuden, se parantaa myyntituloksia, koska myyntiprosessistasi tulee tulossuuntautuneempi. Tietojen tallentaminen yhteen totuuden lähteeseen auttaa keskittämään liiketoimintatiedot niin, että myyntiluvut muuttuvat kannattaviksi. Mikä parempaa, tämä tietovarasto on helposti saavutettavissa ja kaikkien tiimisi jäsenten käytettävissä – kaikki yhden puolesta, yksi kaikkien puolesta.

Tulojen kasvattaminen CRM:n avulla

Harvard Business Review’n mukaan jo 5 prosenttia vähäisempi kuluttajien menettämisaste voi parantaa kannattavuutta 25–85 prosenttia. Yritykset, jotka pyrkivät kasvattamaan tulojaan, voivat hyötyä suuresti CRM-teknologian tarjoamista hyödyllisistä tiedoista ja ehkäistä niiden avulla asiakkaiden menettämisen.

Lisäksi hyvin toteutettu CRM-järjestelmä on korvaamaton työkalu tulojen kasvattamisessa, koska se auttaa yrityksiä ymmärtämään asiakkaitaan paremmin.

Kun markkinointi- ja myyntitiimit pystyvät selvittämään tietojen pohjalta asiakkaiden mieltymyksiä ja osoittavat välittävänsä niistä, he voivat suunnitella kohdennettuja kampanjoita, jotka inspiroivat sitoutumista sekä lisäävät konversioita ja myyntiä.

Tulojen kasvattaminen CRM:n avulla

Kohdista sisäiset tiimit tehokkuuden saavuttamiseksi

CRM-järjestelmän integroiminen muihin liiketoimintoihin markkinoinnissa, myynnissä, tuotannossa ja rahoituksessa voi todella parantaa yrityksesi kannattavuutta. Asiakkaisiin liittyvien tietojen saumaton siirtäminen voi auttaa tiimejä toimimaan paikkansa pitävien tietojen perusteella tarkemmin ja oikea-aikaisemmin.

CRM-järjestelmät tarjoavat markkinointitiimeille runsaasti arvokasta tietoa asiakkaista, mukaan lukien heidän yhteystietonsa, ostohistoriansa ja paljon muuta. Nämä tiedot voivat olla erittäin hyödyllisiä kehitettäessä kohdennettuja markkinointikampanjoita, jotka johtavat todennäköisemmin konversioihin.

Efficyn markkinointikampanjatyökalu auttaa varmistamaan markkinointi-, myynti- ja asiakastukitiimien välisen yhteistyön onnistumisen keskitetyllä tietokannalla, joka näyttää markkinointikampanjat ja näihin kampanjoihin linkitetyt yhteystiedot reaaliajassa. Näin vältytään vahvojen asiakassuhteiden luomiseen tarvittavien tietojen siiloutumiselta.

Myynnissä CRM-järjestelmän avulla voidaan seurata liidejä koko myyntiprosessin ajan sekä tunnistaa mahdollisuudet kasvattaa keskimääräistä tilausarvoa joko lisä- tai ristiinmyynnillä. Voit myös hyödyntää CRM-tietoja kehittääksesi aluesuunnitelman myyntitiimillesi ja auttaaksesi heitä keskittymään alueisiin, jotka todennäköisimmin johtavat myyntiin.

Myös rahoitustiimisi voi hyötyä CRM-integraatiosta. Esimerkiksi asiakassuhteiden hallintaohjelmistosi tietojen avulla voit kehittää tarkempia talousennusteita, jotka huomioivat asiakkaiden käyttäytymismalleja. Lisäetuna laskutus- ja maksuprosessien linkittäminen CRM-työkaluun voi auttaa sinua saamaan maksuja nopeammin ja parantamaan kassavirtaa.

Hallintaohjelmiston integroiminen tuotantoon voi myös vaikuttaa positiivisesti katteeseen. Jos esimerkiksi käytät asiakassuhteiden hallintaratkaisusi tietoja varastotasojen hallintaan, voit välttää kalliit varaston loppumiset ja ylituotannon. Lisäksi tuotantoprosessien linkittäminen CRM-alustan asiakaspalvelutietoihin voi auttaa sinua tunnistamaan ja korjaamaan ongelmia, jotka aiheuttavat asiakastyytyväisyyden heikkenemistä.

Hanki näkemyksiä asiakkaiden ostokäyttäytymisestä

Tekoälyn ja koneoppimisen avulla markkinointi- ja myyntiosastot voivat käyttää huippuluokan CRM-järjestelmiä suorituskyvyn mittaamiseen sekä trendien ja kaavamaisuuksien analysointiin myynnin tai ostokäyttäytymisen muutosten ennustamiseksi.

Efficyn vuorovaikutusloki antaa riittävän kontekstin asiakasvuorovaikutuksille, jotta tiimit voivat hyödyntää niitä vaikuttavamman asiakaskokemuksen tarjoamiseksi. Työkalu näyttää vuorovaikutusnäytön, jossa esitetään yksityiskohtaisesti kaikki viestintätapahtumat (ja niiden tulokset) CRM-käyttäjien (sisäinen viestintä) tai asiakkaiden (ulkoinen viestintä) kanssa.

Sisäisesti tiimit voivat linkittää vuorovaikutuksen uuteen myyntimahdollisuuteen myyntitiimille tai ulkoisen asiakkaan tapauksessa linkittää valituskirjeen asiakastukitiimille ratkaistavaksi.

Vastatakseen asiakkaiden odotuksiin useimmat startup-yritykset omaksuvat monikanavaisen lähestymistavan myyntiin. Kannattavimman kanavan löytäminen voi olla ratkaisevan tärkeää, koska silloin voit keskittää markkinointiponnistelusi voittoisiin alustoihin yhä uudelleen.

Viime kädessä CRM-järjestelmäsi edistynyt analytiikka antaa sinulle 360 asteen näkymän asiakastietoihin perustellun päätöksen tekemiseksi. Mitä tehdä kaikilla näillä oivaltavilla tiedoilla? Voit hylätä nopeasti hyödyttömät liidisi, ohjata markkinointitiimisi huomion kannattaviin liideihin ja näin pysäyttää laskevat trendit juuri ennen kuin ne vaikuttavat tulokseen.

Luo kestävämpiä asiakassuhteita

Tehokas asiakaspalvelu voi muuttaa liidit ostajiksi ja yrityksesi uskollisiksi brändilähettiläiksi. Ensin on kuitenkin kehitettävä suhteita ja rakennettava luottamusta.

Tehokas CRM-järjestelmä tarjoaa monia etuja, mutta ehkä kaikkein merkittävintä tuloksesi kannalta on se, miten se seuraa asiakastilien tilaa – riippumatta siitä, missä vaiheessa ostaja on. Voit puuttua asiaan, kun huomaat konversiotodennäköisyyden laskevan, ja hyödyntää käytännönläheisiä tietoja reaaliajassa pitääksesi asiakkaan kiinnostuneina.

Joskus jo se, että tiedät oikean ajankohdan viestiä asiakkaillesi, voi muodostaa eron tuottavan vuorovaikutuksen ja roskapostikansioon joutuvan yrityksen välillä. Voit ansaita asiakkaiden luottamuksen ja uskollisuuden pitämällä jokaisen myyntitiimisi jäsenen varpaillaan ja varustamalla heidät tarkalla näkemyksellä, jotta he osaavat viestiä prospekteille ja asiakkaille oikealla strategialla ja ajoituksella.

Lisääntynyt luottamus ja uskollisuus eivät tarkoita vain toistuvaa liiketoimintaa, vaan myös merkittävää asiakaskunnan ja tulojen kasvua. Efficyn kiinnostusominaisuus on vielä yksi tapa segmentoida asiakkaat heidän toimintansa tai vuorovaikutuksensa perusteella tunnistettujen kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Näitä saatuja oivalluksia voidaan sitten käyttää viestinnän personoimiseen paremmin tai prospekteihin ja asiakkaisiin liittyvien lisä- ja ristiinmyyntimahdollisuuksien tutkimiseen.

Lisäksi CRM-tietojen käyttäminen kohdeyleisöjen segmentointiin kohderyhmiksi voi auttaa sinua kohdentamaan heille yksilöllisempiä ja asiakkaan kannalta merkityksellisempiä markkinointiviestejä.

Eräs tuloja luova työkalu markkinoijien pakissa on Efficyn segmentointityökalu. Tämän työkalun avulla voit rajata kohdeyleisöt eri kriteerien mukaan (tässä mitä tahansa tietokohdetta, kuten prospektin yritystä, maantieteellistä sijaintia, syntymäpäivän päivämäärää, pyyntöä, meneillään olevia mahdollisuuksia tai aiempia ostoja – voidaan käyttää segmentointikriteerinä) ja kohdentaa heille henkilökohtaisempaa viestintää.

Paranna työntekijöiden tuottavuutta

Efficyn CRM auttaa sinua kasvattamaan liikevaihtoa suunnittelemalla ja järjestämällä tehtäväsi keskitettyyn hallintapaneeliin, jotta tiimin jäsenet saavat tarvitsemansa pääsyn tehtäviin ja tietoihin milloin tahansa. Heitä hyvästit päällekkäisille tai väärille vuosineljänneksille kohdistetuille tehtäville!

Tehtäväruuhkan nopea tyhjentäminen voi eliminoida tuottamattoman kiiruhtamisen, jolla ei ole todellista vaikutusta tulokseen. Tämä jättää enemmän aikaa mielekkäälle työlle ja näkyy lisääntyneinä tuloina tilikauden lopussa. Paljonko muuta ei sitten tarvitse tehdä? Eipä juuri, sillä myyntitiimien kuormituksen vähentäminen lisää asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen kulutettavaa aikaa.

Efficyn kampanjan automatisointi helpottaa hallintaa usean kampanjan hallintaa. Työkalussa on valmiiksi määritetyt markkinointikäynnistimet, jotka aktivoituvat tietyn toiminnon jälkeen. Esimerkiksi myyntitiimin jäsen voi suunnitella tietyn automaatio-ominaisuuden, kuten palvelun tilaamista koskevan muistutuksen lähettämisen sen jälkeen, kun asiakas on antanut selkeitä merkkejä konversiosta puhelun aikana.

Nopeuta myyntisykliä

Kun asiakkaasi etenevät polullaan, sinun on jatkuvasti arvioitava heidän tarpeitaan ja tyytyväisyyttään ja oltava valmiina korjaamaan mahdolliset myyntisyklin virheet ja puutteet sekä tarjottava hyödyllistä tietoa, joka ohjaa asiakkaita kohti seuraavaa vaihetta.

Yksi tapa, jolla CRM auttaa nopeuttamaan myyntisykliä, on tarjota yhdistetyn keskuksen tarjoaminen kaikkien asiakastietojen tallentamista varten. Tiimit voivat tarpeen mukaan helposti tarkastella ja analysoida kattavia asiakasprofiileja, jotka sisältävät yhteystiedot, myyntihistorian, sähköpostit, ostokäyttäytymisen ja paljon muuta.

Tämä auttaa pääsemään nopeasti käsiksi tärkeisiin asiakastietoihin, jotta kullekin asiakkaalle voidaan räätälöidä sopivat myyntipuheet ja myynnin toteutuminen nopeutuu.

CRM auttaa nopeuttamaan myyntisykliä myös automatisoimalla yksitoikkoisia tehtäviä, jotka muuten veisivät arvokasta aikaa. Määrittämällä automatisoituja työnkulkuja yritykset voivat säästää arvokasta aikaa ja resursseja, eliminoida manuaalisen tietojen syöttämisen ja varmistaa oikea-aikaiset jatkoyhteydenotot asiakkaisiin.

Yritys voi esimerkiksi asettaa automatisoidun työnkulun lähettämään muistutuksia tai seurantasähköposteja asiakkaille oston tekemistä varten, kun he saavuttavat tietyn pisteen myyntisyklissä. Tämä auttaa saattamaan asiakkaat nopeasti lähemmäs haluttua ostosta ja nopeuttaa näin myyntiprosessia.

Asiakassyklin nopeuttamisessa Efficyn tuoteluettelo-ominaisuus toimii tietynlaisena tietosanakirjana, joka sisältää tietoja tuotteiden yleisistä ominaisuuksista, hinnoittelusta, myyntipuheista, varastosta tai kampanjahinnoista- ja päivämääristä.

Tuoteluettelo toimii arvokkaana sisäisenä viitehakemistona myyntitiimeille, jotta he saavat selkeämmän käsityksen tuotteista ja niiden myyntivalteista myyntipuheita varten. Nämä helposti saatavilla olevat tiedot voivat muodostaa eron onnistuneen konversion ja hylkäämistilastomerkinnän välillä – yleinen ilmiö, kun myyntiedustajat osoittavat riittämätöntä tuotetuntemusta. CRM helpottaa myyntitiimin työtä, minkä lisäksi sen käyttö voi johtaa kustannussäästöihin ja parempaan katteeseen.

Lataa käsikirjamme 5 tapaa lisätä myyntiäsi CRM:n avulla ja selvitä, kuinka se auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

5 tapaa lisata myyntia CRMn avulla

Tee kaikki Efficy CRM:llä

CRM-järjestelmistä saatavat oivallukset antavat kilpailluilla aloilla tasoitusta aloittaville yrityksille, jotka pyrkivät saamaan markkinointikampanjoistaan mahdollisimman hyvän sijoitetun pääoman tuoton.

Muuttuvatko asiakkaiden tarpeet nousevien trendien seurauksena? Voisiko asiakastyytyväisyys olla parempi kuin se nyt on? Millainen tarjonta on suorituskykytilastojen kärjessä? Tiedot tarjoavat alustan näiden liiketoiminnan suorituskykyyn liittyviin kyselyihin vastaamiseksi – reaaliajassa.

Kun siirryt markkinoille näillä oivalluksilla varustettuna, voit kohdentaa resurssit paremmin ja kuluttaa niitä vain merkityksellisiin asioihin sekä parantaa asiakaskokemusta ja saavuttaa vastaavan lisäyksen myynnin tehokkuuteen. Työntekijöiden ja asiakkaiden välisten suhteiden CRM-johtoisen rakentamisen kerrannaisvaikutus on, että sijoittajat ottavat iloisesti sekkivihkonsa esiin, sillä toimintasi on virtaviivaista, datalähtöistä ja tehokasta.

Efficy CRM auttaa sinua saavuttamaan tämän ja paljon muuta ensi käden oivalluksilla, jotka auttavat sinua työskentelemään älykkäämmin ja eliminoimaan työruuhkan. Aikaa säästävä ominaisuusvalikoimamme parantaa liiketoiminnan suorituskykyä ja houkuttelee hyviä liidejä, joista tulee myöhemmin pitkäaikaisia uskollisia asiakkaita.

Kiinnostaako nähdä, miten tämä toimii? Pyydä ilmainen esittely aloittaaksesi yrityksesi tulevaisuuden varmistamisen. Lisää myyntisi tehokkuutta Efficy CRM:n avulla jo tänään.

Kokeile Efficyn CRM-järjestelmää
Varaa ilmainen yksilöllinen demo jo tänään!

Kokeile ilmaiseksi

Kattava opas follow up-sähköpostien kirjoittamiseen
Opas konversio-optimointiin (CRO)