gamification changing the crm game
Banking industryRetail industry

Tämän viestin on kirjoittanut Efficyers

Yritykset ja teknologiat muuttuvat, samoin kuin asiakkaiden mieltymykset. Tänä päivänä asiakkaiden saamisessa ja säilyttämisessä on kyse asiakaskokemuksen parantamisesta. Tärkein tekijä on se, miten hyvin tunnet asiakkaasi.

Jokainen yritys tavoittelee brändiuskollisuutta, asiakassuhteiden jatkuvuutta sekä lisää myyntiä ja tuottoja. Niissä CRM-ratkaisu voi auttaa.

GlobalNewswiren arvion mukaan CRM-markkinoiden odotetaan kasvavan 113,46 miljardiin dollariin vuoden 2027 loppuun mennessä. CRM-markkinoiden kasvaessa vahvasti CRM-ratkaisusta saatavan arvon maksimointi on keskeistä kaikille organisaatioille.

Hyvä CRM-järjestelmä kerää asiakkaista dataa, jota voi jakaa koko organisaation kesken. Asiakasdatan avulla organisaatiot voivat ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä ja trendejä sekä mukauttaa strategioita vastaavasti katteen parantamiseksi. Monilla yrityksillä on kuitenkin CRM-ratkaisun omaksuntaan ja käyttöasteeseen liittyviä vaikeuksia. Miten siis pystyt maksimoimaan ratkaisun potentiaalisen arvon ja saada koko organisaation käyttämään sitä?

CRM:n omaksunnan keskeiset haasteet

Alhainen käyttöaste on CRM:n käyttöönoton keskeisiä haasteita ja yleinen syy sen epäonnistumiseen. Jos CRM:n käyttöaste jää alhaiseksi, ratkaisusta ei saada sen kaikkea lisäarvoa, mikä vaikuttaa toimintaan ja myyntituloihin.

CRM toimii onnistuneesti, kun tarjolla on asianmukaista dataa. CRM-järjestelmän tehoton hyödyntäminen saattaa johtua datan puutteesta, jos myynti- tai muut tiimit eivät päivitä tietoja viipymättä tai täydennä puuttuvia tietoja.

Henkilöstö saattaa työskennellä siiloutuneesti, mikä ei motivoi käyttämään järjestelmää kokonaisvaltaisesti. CRM:n pelillistämisellä voit parantaa sitoutumista järjestelmän käyttöön ja tehostaa yhteistyötä koko yrityksen laajuudessa. Se tekee liiketoiminnasta entistä ketterämpää.

Tutustutaan nyt pelillistämiseen käytännössä.

Pelillistäminen CRM:ssä – auta organisaatiotasi alkuun

CRM:n pelillistäminen parantaa käyttöastetta sekä motivoi tehokkaaseen ja tuottavaan työskentelyyn. Monilla toimialoilla kyse on uudesta käsitteestä. Miten pelillistäminen sitten sopii yhteen CRM:n kanssa?

Pelillistäminen tarkoittaa pelimäisten tekniikoiden käyttämistä osallistamisen lisäämiseksi yrityksen toimialasta riippumatta. Yksi esimerkki on pelielementtien, kuten pisteiden, tasojen ja kunniamerkkien, käyttäminen kannustimina. Hieman kilpailuhenkiset ja hauskat elementit voivat lisätä yhteistyötä ja sitoutumista töissä.

Pelit aktivoivat mielihyväkeskusta. Aivojen motivaatiomekanismien hyödyntäminen tekee pelillistämistekniikoista erittäin tehokkaita. Tästä syystä pelillistämisen käyttäminen CRM-järjestelmässä nostaa käyttäjien sitoutumisen astetta ja parantaa investoinnin tuottoa. Se myös johtaa datan parempaan laatuun ja ajantasaisuuteen.

Näin pelillistäminen muuttaa CRM:ää

Lisätietoja pelillistetyn CRM:n vaikutuksista aivoihin ja motivaatioon

Motivaation päätyypit ovat ulkoinen ja sisäinen motivaatio. Ulkoisessa motivaatiossa henkilö vastaanottaa kannustimen tehtävän suorittamiseen. Sitä vastoin sisäinen motivaatio lähtee omasta halusta tehdä jokin asia ilman ulkoista painetta tai halua tulla palkituksi.

Pelillistäminen on lähinnä ulkoisen motivoinnin muoto, jolla kannustetaan tekemään tietty asia, kuten käyttämään CRM-järjestelmää. Sen avulla pyritään kompensoimaan henkilöstön sisäisen motivaation puutetta CRM-sovelluksen käyttämiseen.

Jokainen meistä on erilainen, ja organisaatiosi henkilöstö on tämän tosiseikan heijastuma. Tietyt työntekijät ovat itseohjautuvia ja tehokkaita, kun taas toisilta puuttuu inspiraatiota ja motivaatiota. Henkilöstön käyttäytymisen muuttaminen lyhyessä ajassa on vaikeaa, mutta juuri siinä CRM:n pelillistämisestä voi olla hyötyä.

Miten CRM:n pelillistäminen voi motivoida työntekijöitä?

CRM:n pelillistämisominaisuuden avulla voit määrittää motivoivia palkintoja erilaisten suorituskyvyllisten tavoitteiden saavuttamisesta. Se kehittää henkilöstön sisäistä osaamista, ja samalla voit lisätä henkilöstön tehokkuutta yksilö- ja tiimitasolla. Se myös parantaa henkilöstön suorituskykyä kokonaisvaltaisesti organisaation tasolla. Tuloksena on tehokkuuden ja tuottavuuden lisääntyminen, entistä parempi työmoraali – ja parempi kate yritykselle.

Tässä on muutamia tapoja käyttää CRM:n pelillistämistä työntekijöiden motivoimiseen.

Aseta tehokkuustavoitteita

Tiimejä kannattaa motivoida saavuttamaan määriteltyjä tavoitteita palkitsemalla siitä. Voit esimerkiksi määrittää myyntitiimillesi pelillistettyjä palkkioita tavoitteiden saavuttamisesta. Työntekijät voivat esimerkiksi ansaita palkintopisteitä viikon aikana soitetuista myyntipuheluista tai niistä syntyneistä kaupoista. Voit käyttää palkintoperusteina myös mitä tahansa muita positiivisia KPI-mittareita.

Pelillistetty CRM kannustaa sitoutumaan, toimii indikaattorina työntekijöiden tehokkuudesta ja auttaa havaitsemaan parannuskohteita. Voit asettaa tavoitteita yksittäisille henkilöille, tiimeille tai molemmille.

Kannusta jatkuvaan menestykseen asteittaisesti

Pelillistetyt vaiheittaiset etapit kannustavat uusiin onnistumisiin tai etenemään kohti tarvittavia liiketoiminnallisia päämääriä. Se vetoaa ihmisten psykologiseen alttiuteen jatkaa hyvää työtä.

Esimerkiksi asiakaspalvelutiimin jäsenet voivat ansaita palkintoja saavuttaessaan uusia tasoja asiakkaiden ongelmien ratkaisemisen määrässä. Positiivisen käyttäytymisen palkitseminen kannustaa jatkamaan samaan malliin.

Määritä palkintoja saavutuksista

CRM-järjestelmässä on mahdollista suunnitella palkinto-ohjelma ja mukauttaa sitä eri tavoin. Voit tarjota lunastettavaksi monenlaisia palkintoja, kuten pisteitä tai kunniamerkkejä. Voit esimerkiksi palkita pisteillä myyntitiimin jäsenen, joka löytää uuden liidin.

Asiakastuen edustaja puolestaan voi ansaita palkintoja asiakkaan ongelman ratkaisemisesta alle viidessä minuutissa, ja palkinnon voi tuplata, jos ongelma ratkeaa kahdessa minuutissa. Joka viikko parhaiten suoriutunut asiakastuen edustaja saa kunniamerkin, joka näkyy hänen profiilissaan.

Kannusta ystävällismieliseen kilpailuun tulostaulukoilla

Tervehenkinen kilpailu tiimien välillä on hauskaa ja motivoivaa, ja se myös vahvistaa yhteishenkeä. Lämminhenkinen kilpailu lisää jokaisen yksilön sitoutumista sekä parantaa yhteishenkeä, tuottavuutta ja tehokkuutta. Voit esimerkiksi asettaa tiimien palkinto- tai tehokkuuspisteet näytteille tulostaulukkoon, jonka huipulle pääsemisestä tiimit kilpailevat kuukausittain.

Hienon esimerkin tästä tarjoaa Belfius. Se käyttää Efficy CRM:n kanssa synkronoitua Peak Me Up -sovellusta myyntitiimin motivoimiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen pelaamalla.

pelillistäminen ja CRM:n hyödyntäminen yhdessä

Näin käytät pelillistämistyökaluja

Yritykset hyödyntävät CRM:n pelillistämistä monenlaisissa tehtävissä, kuten koulutuksessa, markkinoinnissa ja tiimihengen nostattamisessa. Työntekijöiden osallistaminen lisää onnistumisen tunnetta ja viihtyvyyttä.

Jos CRM:n käyttöasteessa on parannettavaa ja haluat maksimoida järjestelmän arvon, tutustu Efficyn pelillistettyyn CRM:ään. Katso, kuinka Efficyn pelillistetyt CRM-ominaisuudet voivat auttaa yritystäsi lisäämään järjestelmän käyttöastetta.

Pystyt Efficyn CRM-osaamisen tuella ottamaan käyttöön pelillistetyn CRM:n ja luomaan voittavan strategian. Se on askel kohti etumatkan saamista kilpailijoihin. Efficyn avulla pelillistettyjen CRM-ominaisuuksien käyttöönotto onnistuu joustavasti ja helposti. Tutustu Efficyn CRM-ratkaisujen ominaisuuksiin.

Hauskojen pelillistettyjen ominaisuuksien ansiosta saat henkilöstösi käymään läpi koulutuksia ja suorittamaan tehtäviä. Pelillistetyn CRM:n käyttöönotto oikealla tavalla johtaa organisaation kannalta haluttuihin tuloksiin.

Tutustu Efficyn pelillistettyyn CRM:ään

Kokeile itse.

Kokeile Efficyn CRM-järjestelmää
Varaa ilmainen yksilöllinen demo jo tänään!

Kokeile ilmaiseksi

Ennen kuin lähdet:

Banking industry Retail industry
summer productivity
Aurinko paistaa – tuottavuus laskee?
Kuusi tapaa varmistaa asiakastyytyväisyys myynnin jälkeen