Ranskan kansallinen maataloustutkimuksen instituutti INRAE, entinen INRA, on Euroopan suurin maataloustutkimuksen instituutti ja maailman toiseksi suurin maataloustieteessä.

Toiminta kattaa suuren alueen kognitiivisen tutkimuksen saralla aina biologiasta ja ympäristötieteestä maatalouden, elintarviketeollisuuden ja ympäristön käytännön menetelmiin. Se perustuu työyhteisön monimuotoisuuteen ja huippuosaamiseen: tutkijat, insinöörit ja teknikot toimivat aktiivisesti itse tutkimuksessa sekä muiden tutkimuksen tukena.

Tavoitteiden saavuttamiseksi instituutti toimii yhteistyössä useiden Ranskassa ja ulkomailla toimivien kumppanien, kuten yliopistojen ja korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten, paikallishallintojen sekä kansalaisjärjestöjen, kanssa. Kumppanuuksien muoto, sisältö ja tavoitteet vaihtelevat, ja niitä ovat muun muassa yhteisten tutkimustoimien toteuttaminen, tieteellisten projektien rahoittaminen, tulosten viestiminen, materiaalien tai varojen jakaminen tai laitosten välinen yhteistyö sekä koordinoinnin saavuttaminen tietyillä aloilla.

Efficy CRM:n valinta

Jotta INRAE voitiin varustaa tehokkaalla tiedonhallintajärjestelmällä, joka kattaa kaikki kumppanuuden, siirron ja innovoinnin alueet, he valitsivat CRM-teknologian.

INRAE ja sen ympäristö on sisäisten ja ulkoisten toimijoiden välisten kumppanuuksien rikas ja monimutkainen ekosysteemi. INRAE selkeästi tarvitsi yhteistyöhön pohjautuvan ja räätälöitävän ohjelmiston, joka voitaisiin mukauttaa eri toimijoiden tarpeisiin ja joka turvaisi dematerialisoitujen tietojen hallinnan.

Tämä suuren mittakaavan projekti tarjoaa sisäisten ja ulkoisten toimijoiden välille aiempaa parempaa koordinointia projektien ja sopimusten tehokasta seurantaa varten.

Tavoitteena on vahvistaa instituutin hallintakapasiteettia. CRM-projekti koskee vähintään 1 500 käyttäjää.

Käyttäjäkokemuksia