Kategoriat:

Tämän viestin on kirjoittanut David Jiménez

Tervetuloa Markkinoijat kysyvät tekoälyltä -blogisarjamme kolmanteen lukuun.

Aiemmissa artikkeleissamme olemme tutkineet tekoälyn kiehtovaa maailmaa ja sen vaikutuksia markkinointiin ja SEO:hon (hakukoneoptimointiin).

Tällä kertaa perehdymme CRM:ään (asiakassuhteiden hallintaan) ja MA:han (markkinoinnin automaatioon) sen selvittämiseksi, miten tekoäly (Artificial Intelligence) voi haastaa näitä keskeisiä liiketoimintakäytäntöjä.

Ota siis hyvä asento ja valmistaudu tutustumaan eri tapoihin, joilla voit hyödyntää tekoälyä asiakaskokemuksen kehittämiseen ja liiketoiminnan menestyksen edistämiseen.

Oletko valmis? Aloitetaan käymällä läpi muutamia käsitteitä…

Mitä ovat CRM ja MA?

Ennen kuin paneudumme tekoälyn mahtavuuteen, palautetaanpa mieleen, mistä CRM:ssä ja markkinoinnin automaatiossa on kyse.

CRM on olennainen työkalu ja järjestelmä kestävien asiakassuhteiden rakentamiseen. Se auttaa organisoimaan, hallitsemaan ja ylläpitämään arvokasta asiakastietoa.

MA taas vie markkinointiprosessit uudelle tasolle automatisoimalla toistuvia tehtäviä, tehostamalla kampanjoita ja tarjoamalla yksilöllisiä ​​kokemuksia asiakkaille. 88 % markkinoijista, jotka hyödyntävät tekoälyä, totesivat sen auttaneen heitä personoimaan asiakaspolkuja eri viestintäkanavissa.

Customer relationship management ja MA ovat yhdessä tehokas kaksikko, joka auttaa kehittämään asiakaskeskeisiä markkinointistrategioita. Niistä on tullut välttämättömiä työkaluja kaikenkokoisille yrityksille, jotka haluavat tehostaa toimintaansa, parantaa asiakassuhteitaan, kasvattaa liikevaihtoaan ja saada datapohjaisia kehitysehdotuksia.

87 % yrityksistä ympäri maailman uskoo, että näiden sovellusten käyttöönotto auttaa heitä säilyttämään kilpailukykynsä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

 

Miten tekoäly on vaikuttanut CRM:ään ja markkinoinnin automaatioon?

AI on muuttanut CRM:n ja markkinoinnin automaation pelisääntöjä, ja se auttaa yrityksiä toimimaan nopeammin ja tehokkaammin kuin koskaan aiemmin.

Mutta mikä on tekoälyn rooli CRM:ssä ja markkinoinnin automaatiossa?

Tekoäly antaa yrityksille mahdollisuuden käsitellä suuria tietomääriä reaaliajassa, mistä ne saavat arvokasta tietoa luotettavaan datapohjaiseen päätöksentekoon.

Aivan kuin sinulla olisi huippuälykäs avustaja, joka tuntee sinut paremmin kuin sinä itse.

Tekoälyn hyödyntäminen CRM:ssä ja MA:ssa voi auttaa kehittämään asiakassuhteiden hoitoa, tehostamaan liiketoimintaa ja optimoimaan markkinointia.

Tutustutaanpa tekoälyn hyödyntämisen etuihin.

Miten tekoäly voi parantaa CRM:ää ja MA:ta?

Miten tekoäly voi parantaa CRM:ää ja MA:ta?

Kehittynyt personointi

Kun tekoälyä hyödynnetään CRM:ssä ja markkinoinnin automaatiossa, yrityksillä on mahdollisuus tarjota tarkasti räätälöityjä ​​asiakaskokemuksia. Tämä personoinnin taso vahvistaa asiakassuhteita, lisää sitoutumista ja nostaa konversioprosentteja.

Tehokas tiedonhallinta

Tekoäly varmistaa tietojen tarkkuuden ja eheyden automatisoimalla tietojen keruun, organisoinnin ja analysoinnin. Tekoälypohjaisen tiedonhallinnan ansiosta yrityksillä on yksi tietolähde, joka helpottaa päätöksentekoa.

Älykäs liidien hankinta ja hoitaminen

Tekoälyalgoritmit voivat tunnistaa potentiaaliset asiakkaat analysoimalla asiakastietoja, verkkokäyttäytymistä ja vuorovaikutusta. Tekoälypohjainen liidien hankinta ja hoitaminen lisää tehokkuutta, parantaa konversioprosentteja ja kasvattaa tuloja.

Liidien pisteytys ja priorisointi

Tekoälypohjainen liidien pisteytys analysoi eri datapisteitä liidien laadun ja potentiaalin arvioimiseksi. Tämä auttaa tunnistamaan arvokkaat prospektit, priorisoimaan myyntitoimet ja tehostamaan liidien hoitoa.

Ennakoiva asiakaspalvelu ja tuki

Tekoälypohjaisten työkalujen ansiosta asiakkaat saavat välitöntä ja personoitua apua juuri silloin, kun he sitä tarvitsevat, ja myös yleiset kyselyt ratkeavat tehokkaasti. Tekoälypohjainen asiakaspalvelu ja tuki parantaa asiakastyytyväisyyttä, lyhentää vastausaikoja ja vapauttaa asiakastukihenkilöitä monimutkaisempiin työtehtäviin.

Edistyksellinen analytiikka ja arvokkaat oivallukset

Tekoälypohjaisen analytiikan avulla yritykset voivat ennustaa asiakkaiden käyttäytymistä, tunnistaa trendejä ja tehdä datapohjaisia päätöksiä. Näin markkinoijat voivat parantaa tuloksiaan optimoimalla kampanjoita, kohdentamalla niitä oikeille yleisöille ja hiomalla erilaisia strategioita.

Tekoälyn hyödyntäminen CRM:ssä ja MA:ssa parantaa asiakastyytyväisyyttä, konversioprosentteja ja liiketoiminnan yleistä suorituskykyä.

Tekoälyn hyödyntäminen CRM:ssä ja MA:ssa parantaa asiakastyytyväisyyttä, konversioprosentteja ja liiketoiminnan yleistä suorituskykyä.

Tekoälyyn perustuva analytiikka paljastaa piileviä malleja, trendejä ja asiakastietoja, jotka voivat edistää älykkäämpää päätöksentekoa ja avata uusia kasvumahdollisuuksia.

Tekoäly on jo vaikuttanut merkittävästi CRM:ään ja MA:han. Esimerkiksi Amazon, Netflix ja Spotify käyttävät tekoälyalgoritmeja suositellakseen tuotteita, elokuvia ja musiikkia mieltymysten ja käyttäytymisen perusteella. Eikö olekin kätevää?

Koska tekoälyllä on niin paljon tarjottavanaan, kysyimme ChatGPT:ltä seuraavaa:

Miten tekoälyä voi hyödyntää CRM:ssä?

Vastaus oli seuraava:

Miten tekoälyä voi hyödyntää CRM:ssä?

Tekoälyn käyttöönotto CRM:ssä vaatii huolellista suunnittelua, tietojen integrointia sekä tekoälytekniikoiden ja -algoritmien hyödyntämistä. On tärkeää huolehtia, että tekoälyominaisuudet tukevat liiketoimintatavoitteita, sekä varmistaa asianmukainen koulutus ja integrointi olemassa oleviin CRM-järjestelmiin.

Seuraavaksi tarkastellaan sitä, miten tekoälyä voi hyödyntää markkinoinnin automaatiossa. Kysyimme aiheesta myös ChatGPT-asiantuntijaltamme.

Miten tekoälyä voi hyödyntää MA:ssa?

Vastaus ei pettänyt:

Miten tekoälyä voi hyödyntää MA:ssa?

CRM-järjestelmien tapaan tekoälyn hyödyntäminen markkinoinnin automaatiossa edellyttää, että määritellään selkeät tavoitteet sekä huolehditaan tekoälyominaisuuksien yhteensopivuudesta liiketoimintatavoitteiden kanssa ja asianmukaisesta tiedon integroinnista.

Kuvittele saavasi sähköpostiviesti, jossa on mieltymystesi mukaan räätälöityjä tuotesuosituksia, tai selaat sivustoa, joka räätälöi sisällön dynaamisesti selaushistoriasi perusteella. Nämä ovat esimerkkejä tekoälysovelluksista personoiduissa markkinointikampanjoissa.

Tekoäly analysoi asiakastietoja tarjotakseen tarkasti räätälöityjä kokemuksia, jotka vastaavat yksilöllisiä mieltymyksiä ja lisäävät sitoutumista.

Tekoälypohjaiset kampanjat voivat saada asiakkaat tuntemaan, että heitä ymmärretään ja heihin on luotu yhteys.

”Tekoäly on pohjimmiltaan salainen ainesosa, joka nostaa markkinointikampanjamme seuraavalle tasolle. Sen avulla voimme ymmärtää yleisöjämme sekä olla yhteydessä ja vuorovaikutuksessa heidän kanssaan täysin uudella tavalla. Hyödynnä siis tekoälyn teho efficyn CRM- ja MA-työkaluissa, ja näe markkinointikampanjoidesi yltävän uusiin korkeuksiin.” Mariam Matuk, efficyn sisältöstrategi

CRM-järjestelmien tapaan tekoälyn hyödyntäminen markkinoinnin automaatiossa edellyttää, että määritellään selkeät tavoitteet sekä huolehditaan tekoälyominaisuuksien yhteensopivuudesta liiketoimintatavoitteiden kanssa ja asianmukaisesta tiedon integroinnista.

Tutustu viiteen tapaan lisätä myyntiä CRM:n avulla 

Paranna asiakaskokemusta tekoälyllä

Nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa asiakaskokemuksen optimointi on välttämätöntä, ja CRM:n ja markkinoinnin automaatiossa tekoäly vastaakin omalta osaltaan haasteeseen.

AI mullistaa asiakaskokemuksen lisäämällä tehokkuutta ja empatiaa jokaiseen vuorovaikutustilanteeseen. Se luo pohjan yhteiselle matkalle, joka jättää asiakkaisiin pysyvän vaikutelman.

Chatbotit ja virtuaaliset avustajat tarjoavat eturintamassa välitöntä ja räätälöityä apua. Tekoälyominaisuuksia hyödyntämällä nämä virtuaaliset avustajat lyhentävät vastausaikoja, vastaavat yksilöllisiin tarpeisiin ja nostavat asiakastyytyväisyyden uusiin korkeuksiin.

Tekoälypohjaiset ääniavustajat, lisätyn todellisuuden (augmented reality) tarjoamat mahdollisuudet ja edistyksellinen data-analytiikka ovat vain vilaus tulevaisuudesta, jossa on luvassa vieläkin merkittävämpiä uutuuksia.

Tekoälyn rooli CRM:ssä ja MA:ssa muokkaa asiakaskokemuksen tulevaisuutta.

Siinä kaikki tällä kertaa!

Olemme matkanneet läpi tekoälypohjaisen CRM:n ja markkinoinnin automaation maailman.

Toivottavasti tämä blogi on antanut sinulle käsityksen siitä, miten tekoäly voi mullistaa koko asiakaskokemuksen käsiteen.

CRM:n ja MA:n tulevaisuus on valoisa, ja AI on tämän muutoksen ytimessä.

Tekoälyä hyödyntämällä yritykset voivat parantaa asiakkaiden tiedonhallintaa, luoda ja hoitaa liidejä entistä tehokkaammin, parantaa asiakasvuorovaikutusta ja tehdä datapohjaisia päätöksiä.

Oletko valmis viemään CRM- ja MA-ratkaisusi uudelle tasolle?

Tutustu efficyn CRM:ään ja markkinoinnin automaatiotyökaluihin, joka tarjoavat yrityksille huipputason kyvykkyydet. Tutustu siihen, miten voimme auttaa sinua, ja sovi puhelusta asiantuntijamme kanssa jo tänään.

Haluatko kuulla lisää siitä, miten voit hyödyntää tekoälyä liiketoimintasi tehokkuuden ja kyvykkyyden parantamiseen?

Liity taas seuraamme blogisarjamme seuraavassa osassa, jossa perehdytään tekoälyn voimaan B2B-markkinoinnissa.

Saavuta haluamasi markkinointitulokset. Keskustele asiantuntijoidemme kanssa tänään!

KOKEILE ILMAISEKSI!

Markkinoijat kysyvät tekoälyltä:

Markkinoijat kysyvät tekoälyltä: Kuinka tekoälyä voi käyttää SEO:hon?
Uusasiakashankinta: Kattava opas kasvuun [2024]