Asiakassuhteiden seuranta vuorovaikutuksen kautta

Efficyn CRM-ratkaisujen avulla voit helposti seurata kaikkea vuorovaikutusta, jota yrityksellä on asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Käytetyllä viestintäkanavalla (puhelu, sähköposti, kirjeenvaihto, kokoukset) ei ole merkitystä.

Kun kaikki tieto vuorovaikutuksesta kunkin asiakkaan tai kontaktin kanssa keskitetään, tiimien välinen yhteistyö helpottuu ja samalla asiakkaiden odotuksiin on mahdollista vastata paremmin.

Paljon tietoa hyvän asiakassuhteen rakentamiseen

Ohjelmistoratkaisun vuorovaikutusnäyttö ryhmittelee kaiken yrityksen tai yhteyshenkilön kanssa käydyn vuorovaikutuksen.

Näytöstä löytyvät aiheet sekä vuorovaikutuksen tyyppi.

Jokaiseen vuorovaikutukseen voidaan lisätä kommentteja tai raportti keskustelun tuloksista.

Voit myös yhdistää vuorovaikutuksen mahdollisuuteen niin, että myyntitiimit saavat enemmän kontekstia.

Lisäksi voit yhdistää esimerkiksi valituskirjeen vaatimukseen asiakaspalvelijoiden tiedoksi.

Vuorovaikutuslokit – jaetun tiedon perusta

Myös esimiehet hyötyvät CRM-järjestelmään keskitetystä toiminnan ja vuorovaikutuksen historiasta, koska näin tiimille voi määrittää toimintoja.

Vuorovaikutuslokin avulla esimiehet näkevät heti, onko tehtävä saatu päätökseen vai onko se vielä kesken. Kirjausten teko vuorovaikutuslokiin on hyödyllistä myös tietämyksen näkökulmasta, sillä työntekijät eivät välttämättä ole ikuisesti yrityksen palveluksessa.

Kun työntekijät lähtevät yrityksestä, he vievät mennessään tietonsa asiakkaista. Kaiken vuorovaikutuksen dokumentointi CRM-tietokantaan on tae siitä, että tieto välittyy, eikä sitä menetä.

Konteksti, konteksti, konteksti!

Jokainen vuorovaikutus voidaan yhdistää CRM-ratkaisussa toiseen objektiin, kuten mahdollisuuteen, valitukseen tai markkinointikampanjaan.

Vuorovaikutukset asetetaan kontekstiin ja niiden tarjoamista tiedoista tulee entistä tärkeämpiä.

Kontekstilinkkien ansiosta voit ryhmitellä vuorovaikutuksia mittaamaan markkinointikampanjan tehokkuutta, esimerkiksi mahdollisuuden todellisia kustannuksia.

Vuorovaikutusten kirjaamisen lisäksi voit yhdistää jokaisen vuorovaikutuksen asiakirjaan.

Tehtävälistan optimaalinen hallinta

Voit asettaa määräajat kaikille kesken oleville vuorovaikutuksille. Siten käyttäjillä on selkeä näkymä omasta tehtäväluettelostaan koontinäytössä heidän kirjautuessaan sisään.

Tiimien ei enää tarvitse muistaa pitkiä tehtäväluetteloita, vaan CRM-järjestelmä tekee sen heidän puolestaan. Tehokkuus kunniaan!

Myynnin asiakassuhde

Opas konversio-optimointiin (CRO)

Kun otetaan huomioon hiljattain tapahtunut startup-rahoituksen laantuminen ja koventunut kilpailu markkinaosuudesta, ei ole vaikea ymmärtää, miksi niin moni aloitteleva yritys epäonnistuu. Varojen puute rajoittaa markkinointibudjetteja[...]
Lue lisää