Bezirkskliniken - Gezondsheidszorg - Efficy CRM

Klantengetuigenis: Bezirkskliniken

Even over het ziekenhuis Bezirkskliniken

Het ziekenhuis Bezirkskliniken (te Mittelfranken) is één van de grootste werkgevers in de Duitse regio Nuremberg.

Dit gespecialiseerd ziekenhuis zorgt voor de genezing, reïntegratie en preventie van pyschologische, psychosomatische en neurologische klachten. De patiënten worden in de verschillende vestigingen en zorgcentra van het ziekenhuis opgenomen of ze bezoeken het ziekenhuis voor hun consultaties.

Er worden jaarlijks 50.000 patiënten behandeld in de acht vestigingen en twee zorgcentra. Het ziekenhuis telt meer dan 3.000 medewerkers en beschikt over 1.700 bedden.

Bezirkskliniken is een universitair openbaar ziekenhuis dat tevens gebruik maakt van privé-artsen om de patiënt een integrale zorg aan te bieden.

Bezirkskliniken en Efficy CRM

Hoe werd Efficy CRM een steunpilaar van een ziekenhuis? Bezirkskliniken vergeleek de CRM-pakketten op de markt, waarna een shortlist aan CRM-ontwikkelaars werd uitgenodigd om hun pakket voor te stellen.

Meerdere factoren verklaren de keuze voor Efficy:​

 • Tijdens de voorstelling bleekt dat het standaard pakket Efficy CRM beantwoordde aan de meerderheid van de noden.

 • De gebruiker kan Efficy makkelijk aanpassen – denk aan het toevoegen van datavelden enz. Dat kan zonder complexe klanteigen ontwikkelingen, het kan zelfs zonder een beroep te doen op de IT-dienst! Efficy is eenvoudig en intuïtief.

 • Efficy CRM is geïntegreerd in de e-mailsoftware Microsoft Outlook. Efficy kan een e-mailbericht overnemen vanuit de e-mailcliënt!

 • In tegenstelling met bepaalde andere CRM-pakketten is de standaard software niet uitgerust met overbodige functionaliteit. De standaard functies vullen de noden van het medisch korps in.

 • De prijs/kwaliteit-verhouding van Efficy zit goed en er was een goeie verstandhouding tussen de teams.

 • “We zochten een CRM-oplossing die aangepast is aan onze manier van werken. We zijn en blijven medische zorgverstrekkers.” verklaart marketing- en communicatiemanager Ariane Peine.

  “Ik heb in real time toegang tot de contactpersonen en hun volledige historiek en ik beschik over het beheer van de e-mailberichten. In de toekomst kunnen we Efficy ook gaan gebruiken om sleutelindicatoren (KPIs) op te volgen.”, voegt Ozan Santemiz, verantwoordelijke voor sleutelaccounts, toe.

  Na enkele jaren gebruik werd de perimeter van de toepassing stevig uitgebreid.

  De centrale opslag van de informatie over de patiënten, de communicatie met het artsenkorps, de voorgestelde behandelingen gezien de pathologie, zelfs het beheer van projecten om specifieke dossiers op te volgen, dit alles valt nu onder Efficy.

  Ariane Peine: “We verwelkomen vele patiënten en de artsen met consultaties moeten een integraal en precies zicht hebben op het gamma van de therapeutische oplossingen waar ze over beschikken. De CRM-software moet voor dat alles zorgen.”

  “In een vorig leven beheerden we één en ander met Microsoft Excel maar we botsten al snel op de beperkingen van een werkblad. Gegevensinvoer was een zware klus, we hadden problemen bij het beheer van onze afspraken, elektronisch documentenbeheer (bijvoorbeeld briefwisseling met artsen buiten de instelling) was onmogelijk, per e-mail overgemaakte informatie raakte verloren enz.”


  Efficy CRM wordt ook gebruik voor het beheer van sleuteldossiers. “We hebben toegang in real-time tot de contactpersonen, hun volledige historiek en we beheren alle relevante e-mailberichten.”

  Marketing- en communicatiemanager Ariane Peine maakt zelfs gebruik van Efficy CRM om de communicatie te beheren. Ze beschikt over een lijst met externe contacten – journalisten en mediamensen. En ook hier wordt de volledige historiek van de contacten bijgehouden. Alle campagnes zijn centraal opgeslagen.

  Kortom, Efficy is een essentiële IT-toepassing geworden van het universitaire ziekenhuis Bezirkskliniken te Mittelfranken: Efficy begint bij interne processen en eindigt met communicatie met de buitenwereld!

  Misschien is het voor een deel wel aan Efficy te dank dat Bezirkskliniken in het jaar 2015 een internationale prijs kreeg voor medische marketing. Het versloeg daarbij 100 andere ziekenhuizen.