De Brusselse ondernemingen zoeken Nederlandstalige medewerkers - Efficy CRM
Companies in Brussels and Dutch-speaking employees

Companies in Brussels in desperate need of Dutch-speaking employees

De Brusselse ondernemingen zoeken Nederlandstalige medewerkers

De Brusselse ondernemingen ondervinden behoorlijk wat moeilijkheden om de nodige Nederlandstalige medewerkers te vinden. Waarom is dat het geval?

Nederlandstalige medewerkers vinden te Brussel wordt steeds problematischer

Brusselse ondernemingen vinden onvoldoende Nederlandstalige medewerkers omwille van de hoge wedden en het mobiliteitsvraagstuk. De Vlaamse krant De Standaard ontmoette twee Brusselse ondernemingen uit de ICT-wereld om dit onderwerp te verkennen.

Bij Megabyte zoekt men naar een ontwikkelaar/technicus van de Microsoft technologie. Het bedrijf is aanwezig in drie steden – Antwerpen, Brussel en Louvain-la-Neuve. De onderneming zoekt naar Nederlandstalige medewerkers die ook voldoende de Franse taal machtig zijn – als ze al niet tweetalig zijn...

En dat blijkt in de hoofdstad niet makkelijk. Vandaar dat Megabyte in het verleden nauwe contacten onderhield met Vlaamse hogescholen. Overigens met succes, maar die démarche vergde wel een grote inspanning en bleek erg duur te zijn.

De hindernissen

De afstand tussen woon- en werkplaats. De files, de lange uren achter het stuur zorgen ervoor dat Vlamingen niet in de hoofdstad willen werken.

De bedrijven proberen dit probleem aan te pakken door de medewerkers veel flexibiliteit te bieden: de taken worden vooral ’s morgens afgewerkt zodat de werknemers ’s avond tijdig naar huis kunnen om de files te snel af te zijn.

Het goeie economische klimaat in Vlaanderen bevordert evenmin de aanwezigheid van Nederlandstaligen te Brussel. Megabyte wil eigenlijk het aantal medewerkers voor de openbare sector verhogen, een markt waar ze nu onvoldoende aanwezig zijn.

Eénzelfde verhaal bij Efficy

Efficy, gespecialiseerd in het beheer van de klantenrelatie, heeft ongeveer 100 werknemers. Volgens afgevaardigd bestuurder Cédric Pierrard is pakweg 40% van hen Nederlandstalig.

Efficy wil dit jaar een vijftiental Nederlandstalige medewerkers aanwerven. De werkuren liggen vast maar de werknemers kunnen vaak thuis werken. Bovendien heeft de onderneming net een kantoor geopend te Gent.

Een ideale oplossing om dicht bij de Vlaamse klanten aanwezig te zijn. Gent is een gedroomde plek om er een IT-poot te ontwikkelen. Efficy wil er van start gaan met 5 werknemers, maar hoopt in de toekomst 20 werknemers tewerk te stellen in het Gentse kantoor.

Cédric Pierrard komt tot dezelfde conclusie: mobiliteit is een zwaar probleem geworden voor Brussel. Bovendien wordt de hoofdstad bekeken als een Franstalig nest, wat veel Vlamingen afschrikt.

De oplossingen die werkgevers aanbieden

De Brusselse Kamer van Koophandel Beci merkt een onevenwicht op tussen de vraag naar werknemers en het aanbod van potentiële medewerkers.

Er zijn zowat 750.000 jobs in het Brussels gewest. Dat zou in principe moeten volstaan om de lokale bevolking bezig te houden maar het blijken vooral pendelaars te zijn die de beschikbare jobs invullen. De lokale bevolking heeft lang niet altijd de correcte talenten of ze heeft niet de gepaste opleidingen genoten.

Het resultaat: 18% van de Brusselse bevolking is werkloos. Zo’n 100.000 volwassenen vinden geen werk te Brussel, en dat komt vooral omdat hun talenkennis zwak is.