Efficy CRM gaat op zoek naar gelijkheid in de IT-wereld
Women in IT program

Dames,
wees niet bang: de IT-sector bijt niet!

Door Cédric Pierrard, CEO Efficy

Vrouwen en de IT-wereld: nog geen 'match made in heaven'? Een cijfer dat tot nadenken stemt: slechts 1 op 3 van alle jobs in de digitale sector worden ingevuld door een vrouw. Hoewel ze goed vertegenwoordigd zijn in de support-afdelingen (marketing, communicatie...), zijn ze ondervertegenwoordigd in de technische beroepen (slechts 16%)...

Gelukkig biedt de digitale revolutie nieuwe perspectieven en horizonten om hier verandering in te brengen. Bedrijfsleiders moeten nu het goede voorbeeld geven.

De IT-sector biedt carrièremogelijkheden

We zien het allemaal in ons dagelijks leven: de digitale revolutie heeft onze samenleving compleet veranderd. De veranderingen beperken zich niet tot mijn sector, CRM: deze evolutie wordt dagelijks door alle verschillende sectoren gevolgd. We praten dan over de sectoren foodtech, fintech en zelfs happytech (welzijn op het werk).

Dit fenomeen fascineert mij al sinds mijn studes. Velen denken nog steeds dat de computerwetenschappen voorbehouden zijn voor mannen, de zogenaamde ‘geeks’. Men ziet een IT-werknemer nog steeds als iemand, die in de zetel ligt met een biertje. Maar de IT-sector biedt net een scala aan beroepen, ver van de gewoonlijke clichés. Bovendien heeft de digitale revolutie niet enkel tot een stijging van 25% in offres d’emploi geleid maar ook een heel aantal nieuwe beroepen doen ontstaan: data scientists, VR -en AI-specialisten en vele andere IT-verwante beroepen. Daarenboven opent de IT-sector zich nu ook duidelijk op internationaal vlak.

Meer dan 70% van de bedrijfsleiders in onze samenleving zijn mannen. Dit bevordert de verdere ontwikkeling natuurlijk niet. Om de persoonlijke groei en algemene bedrijfsfilosofie te verbeteren, moeten we echt een cultuurmix op de werkvloer promoten. Vanuit deze filosofie hebben wij onze identiteit gecreëerd; ze is ons Unique Selling Point geworden.

Handige richtlijnen voor bedrijven

Als bedrijfsleider moet je concrete voorbeelden gebruiken om de publieke opinie te overtuigen. Volgens mij zijn er vier realistische maatregels die een bedrijfsleider kan nemen om de diversifiëring van de IT-sector te promoten:

  • Toon belangstelling voor het dichten van de loonkloof: denk na over prestatiegebonden verloning.
  • Promoveer vrouwen tot lid van de Raad van Bestuur: vrouwen moeten een zichtbare functie bekleden in de hogere regionen van het organigram.
  • Geef werknemers de kans flexibel met hun werkuren om te springen: de juiste balans vinden tussen werk en privéleven is een prioriteit voor bedrijfsleid(st)ers! Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand kinderen heeft. Een gelukkige werknemer is een efficiënte werknemer.
  • Communiceer ook met de buitenwereld door middel van evenementen. Neem bv. deel aan ‘Rallye des Gazelles’ of maak samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde scholen.

Deze richtlijnen zijn de essentie van een project dat ik leid, ‘Women in IT’. Met dit project probeer ik deze grenzen te verleggen. De digitale wereld biedt nieuwe perspectieven en dat doet dromen! Als een ondernemer met bepaalde overtuigingen en dromen, durf ik nadenken over een toekomst waarbij de helft van al het aangeworven personeel vrouwelijk is.