Efficy stelt zijn programma "Women in IT" voor - Efficy CRM
Women in IT program

Efficy stelt zijn programma "Women in IT" voor

Het objectief voor 2020: één Efficy werknemer op twee is een vrouw

Efficy stelt met trots zijn programma "Women in IT" voor. Het Franse tijdschrift Marketing News schreef er begin november een artikel over.

Volgens een studie die in 2015 door Eurostat werd uitgevoerd, is slechts 1 IT-ingenieur op 5 vrouwelijk. En dat cijfer dukt onder de 20% als men enkel naar Frankrijk of België kijkt! Die vaststelling heeft Cédric Pierrard, de afgevaardigd-bestuurder van Efficy, ertoe aangezet vorig jaar het programma "Women in IT" op te starten.

Dat is een eigen, intern programma van de Europese CRM-ontwikkelaar Efficy. Het wil de geslachtsdiversiteit bevorderen onder de IT-carrières en digitale beroepen. Door te vertrekken van de professionele gelijkheid van man en vrouw, wil "Women in IT" potentiële vrouwelijke studenten informatica in ingenieursscholen warm maken voor een digitale carrière en bijzondere aandacht opbrengen voor de niet-discriminatie in de carrière van vrouwelijke IT-ers.
Mairin, medewerker van het departement Administratie
Het verklaard doel van het programma bestaat erin meer vrouwen te betrekken bij de digitale sector. Vrouwen - en dan spreken we over alle beroepen - vertegenwoordigen slechts 30% van de werknemers in de IT-wereld.

Cédric Pierrard: "Wanneer méér dan 70% van de medewerkers van een bedrijf mannelijk is, blijkt dat niet goed te zijn voor de ontwikkeling van de onderneming. Een gezonde culturele mix is een must opdat de werknemers en de bedrijfscultuur zich ten volle kunnen ontwikkelen."

Het voorbeeld geven en het publiek warm maken

"Women in IT" is eerst en vooraal een intern programma van Efficy? Cédric Pierrard: "We zijn pas geloofwaardig bij het publiek wanneer we zelf het goede voorbeeld geven."

Efficy vertrekt van drie assen om die gezonde mix in het bedrijf te halen:

1. Gelijke beloning: salarisverschillen hangen af van de prestatie van een medewerker, niet van het geslacht.

2. Vrouwen opnemen in de Raad van Bestuur. Dina de Haeck is onze nieuwe bestuursvoorzitter.

3. Flexibele, vrouwvriendelijke werkuren toelaten.

Human Resources Manager Carolien Colpaert voegt dit toe: "Maar we willen ook de buitenwereld voor dit thema warm maken."

De onderneming doet hierbij een beroep op haar netwerk. Zo kan ze bij stagiairs en studenten van universiteiten en hogescholen voor ingenieurs stappen zetten om eer vrouwen te motiveren voor de digitale sector.

Carolien Colpaert: "En we nemen op punctuele basis deel aan specifieke initiatieven terzake zoals de Rallye Cap Femina Adventure van vorig jaar."

De IT-wereld blijft carrièrekansen bieden

Dergelijke initiatieven op de arbeidsmarkt zijn best zinvol. De IT-wereld blijft natuurlijke talrijke carrièrekansen bieden aan velen. Carolien Colpaert: "Tegenwoordig slaat een kwart van de vacatures op de digitale sector."

En toch blijven vrouwen schaars, deels door de clichés die over de IT-wereld verteld worden.

Cédric Pierrard: "Tijdens mijn studies vond ik dat fenomeen al erg merkwaardig. Heel veel mensen blijven IT als een mannenwereld zien, iets voor 'geeks'. Informatici hebben nog altijd het imago van de 'brogrammer' die uitgezakt in een fauteuil zit met een fles bier in de hand. Maar dat klopt niet: deze sector stelt een gamma aan beroepen te werk - inclusief vele beroepen die beslist niet aan de oude clichés beantwoorden."

En het zijn die kansen die Efficy in de komende jaren wil beklemtonen. Women in IT wil de grenzen verleggen door in het jaar 2020 één vrouw aan te nemen per twee nieuwe werknemers.

Lees het (Franse) artikel in Marketing News hier na.