De toegangsrechten tot uw CRM-gegevens beheren

Een CRM-oplossing is de hoeksteen van een bedrijf.

De gegevens die het bevat zijn van strategische aard en de veiligheid van deze gegevens is van cruciaal belang.

Deze gegevens zijn het meest waardevolle bezit van het bedrijf.

Daarom is het van groot belang om over een beveiligde omgeving met zelf in te stellen toegangsrechten voor alle data en gebruikers te beschikken.

Gebruikersaccounts beheerd door de beheerder

De CRM-oplossingen van Efficy bieden geavanceerde functies voor toegangsrechtenbeheer. Beheerders beschikken over een aantal configuratietools: gebruikersbeheer, toegangsrechten, teams, enz. Ze kunnen eenvoudig een nieuwe CRM-gebruiker aanmaken en deze gebruiker een login en een wachtwoord toekennen om toegang te krijgen tot de applicatie.

De oplossing stelt beheerders ook in staat om gebruikersprofielen aan te passen of gebruikers te deactiveren. Uiteraard zijn deze acties strikt beperkt tot de beheerder van de software-oplossing.

Toegangsrechten beheren op niveau van teams

De oplossingen van Efficy CRM bieden een zeer flexibele en krachtige functionaliteit voor rechtenbeheer. Het is gebaseerd op een begrip van het profiel en van het eigendom van elk onderdeel van de informatie. Gebruikers kunnen één of meerdere profielen hebben.

Een gebruiker kan bijvoorbeeld zowel een “Sales Representative” profiel als een “B2B” profiel hebben. In dat geval zullen zij de toegangsrechten hebben die verbonden zijn aan de entiteit “B2B Markt”, en alle machtigingen die uitsluitend zijn voorbehouden aan “Vertegenwoordigers”.

De mogelijkheid om meerdere profielen aan elke actor toe te wijzen betekent dat u eenvoudig zeer precieze rechten kunt definiëren zonder dat u te veel rollen hoeft aan te maken, die vervolgens omslachtig zouden zijn om te beheren.

Met het “team”-concept kan een manager wereldwijd acties uitvoeren voor het team als geheel. Zo kan de manager van de klantenservice bijvoorbeeld verzoeken toewijzen aan het team, lopende verzoeken voor het hele team volgen, de prestaties monitoren, enz. De beheerder stelt deze teams samen.

Voor elk data item wordt een specifiek beveiligingsniveau toegekend

Voor elk object kunt u een “eigenaar” toewijzen. U zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat de “eigenaar” van een “account” de verantwoordelijke verkoper is, of de “eigenaar” van een “contact” is de vertegenwoordiger die verbonden is aan het bedrijf waarvan de contactpersoon deel uitmaakt. Op dezelfde manier kan een gebruiker eigenaar zijn van een actie, een kans, enz. Deze gebruiker wordt dan automatisch op de hoogte gebracht wanneer dit item wordt bijgewerkt. De gebruiker kan ook, indien hij dat wenst, de toegang tot dit item voor een groot deel van de organisatie beperken en de vertrouwelijkheid ervan handhaven.

Commerciele Relatie‚ Klantenservice

Hoe de churn te verminderen in elk type klant

Als je een start-up leidt, hoef je geen groeispecialist te zijn om te begrijpen welke negatieve effecten ‘klantverloop’ (ook wel “churn”) op je bedrijfsresultaten kan[...]
Lees meer