PV Cycle - Industrie - Efficy CRM
PV Cycle Association Logo

CRM para asociación

PV Cycle en Efficy CRM: Klantengetuigenis CRM voor stichting

PV Cycle even voorstellen

De stichting PV CYCLE werd in 2007 zonder winstoogmerk opgericht door de Europese industrie van zonnepanelen.

PV Cycle is begonnen als organisme dat in opdracht van de fabrikanten de afval van zonnepanelen opruimt. PV Cycle heeft al duizenden tonnen versleten zonnepanelen verwerkt!

Na de publicatie van de Europese richtlijn 2012/19/EU rond de verwerking van elektrisch en elektronisch afval – die staat algemeen bekend als Waste Electrical and Electronic Equipment (“WEEE”) –, steeg het belang van de vereniging nog.

Vandaag hergroepeert PV Cycle meerdere nationale filialen: het organiseert hun dagelijkse werking, stelt oplossingen voor om het afval van zonnepanelen te verwerken op basis van de nationale wetgeving.

De maatschappelijke zetel is te Brussel gevestigd; PV Cycle telt er 14 Efficy CRM gebruikers.

De initiële behoeften

De eerste behoefte van PV Cycle bestond erin over een centrale databank te beschikken.

Michel Henneghien, Key Account Manager bij PV Cycle sinds 2014, had een commerciële achtergrond. Hij was CRM gewoon als een hulpmiddel om dagelijks de marketing en sales activiteit te organiseren. En bij PV Cycle werd hij de drijvende kracht achter de invoering van een CRM-pakket.

“Toen ik bij PV Cycle aankwam was er geen centrale databank met de klanten en prospects. Er was enkel het ERP-pakket maar die software beheert de klanten en prospects niet! Het beheert zelfs geen contactpersonen – tenzij het om de wettelijke mandataris en de boekhouder van een onderneming gaat. Ik heb gepleit voor een CRM-oplossing om de gegevens over klanten en prospects centraal op te slaan; zoiets verbetert de efficiëntie van de salesinspanning.”

“Het doel bestond er in een ‘superadresboek’ te creëren maar ook om alle documenten in één systeem onder te brengen. Ik hanteer de term ‘document’ nu erg breed: het omvat de e-mailberichten, offertes, technische documenten enz.”

“Gegevens centraal te bewaren was een must omdat de organisatie in wel zeven landen aanwezig is. Een vijftiental medewerkers is in Brussel gevestigd, anderen werken vanuit Parijs, Milaan, Düsseldorf en Ramsbottom.”

Kiezen voor Efficy CRM

Michel Henneghien had stevige ervaring met CRM.

“In mijn vorige job had ik al met twee CRM-oplossingen gewerkt. Ik koos er deze keer voor een beperkt lastenboek uit te sturen. Efficy had het beste voorstel en de beste prijs. En dit maakte de keuze nog makkelijker: ik woonde een dagje opleiding bij met andere klanten van Efficy om mijn kennis van de software te verdiepen.”

Maar Efficy overtuigde PV Cycle ook op het technisch vlak.

“Efficy CRM onderscheidt bijvoorbeeld bedrijven van contactpersonen, en die keuze is weinig courant in de CRM wereld. In de meeste oplossing is een contactpersoon noodzakelijkerwijze verbonden aan één bedrijf. In Efficy CRM creëert men de contactpersoon om hem/haar achteraf te koppelen aan één of meer ondernemingen.”

Het toekomstgerichte karakter van het product was een andere factor in de beslissing.

“Ik hield van de interactie, van de snelle evolutie van de software doorheen de opeenvolgende versies. En ik apprecieer de kwaliteit van de ondersteuning: we krijgen snel antwoord op onze vragen. We hebben eigenlijk de indruk dat we deelnemen aan de verdere ontwikkelng van de software!”

Welke wijzigingen veroorzaakte CRM in de organisatie?

Voor PV Cycle oefende CRM positieve invloed uit op de dagelijkse werking.

“We vinden nu makkelijke gezochte informatie terug. Zinnetjes zoals ‘Kan je mij het e-mailadres van die klant opsturen?’ en ‘E-mail mij dat dossier eens!’ gebruiken we niet meer. Alles is immers centraal opgeslagen.”

CRM bleek zelfs nuttig om het kwaliteitscertficaat ISO-9000 te halen.

“We integreerden de verwerking van klachten (vanwege klanten) in Efficy. Traceerbare dossiers helpen om de ISO-9000 te verwerven. Ons proces om klachten te beheren loopt tegenwoordig erg goed.”

Welke evolutie van de CRM-oplossing zou u graag zien in de toekomst?

De volgende etappe is het gebruik van de module Campagnes van Efficy CRM.

“We werken nu aan e-mailing met Flexmail vanuit Efficy CRM. We versturen regelmatig een nieuwsbrief in meerdere talen naar onze leden, bijvoorbeeld om wijzigingen in de regelgeving in bepaalde landen aan te kondigen.”

“Een ander aandachtspunt: we willen de aanvaarding van de oplossing door de medewerkers verder verhogen. De ene medewerker is een fervent gebruiker van Efficy geworden, de andere heeft nog geen ‘CRM reflex’ ontwikkeld...”

Tenslotte wil PV Cycle de gegevensuitwisseling tussen Efficy CRM en het ERP-pakket versterken.

“We willen steeds meer data centraal opslaan en we willen dubbele invoer vermijden om een 360° overzicht te krijgen.”

Gebruikte functionaliteit

  • de contactpersonen en bedrijven opslaan

  • de verkoopkansen opvolgen

  • elektronisch documentenbeheer (“EDM”)
  •