De module Incidenten van Efficy CRM - Efficy CRM

De module Incidenten van Efficy CRM

Met Efficy CRM kunnen de gebruikers volledige, up-to-date informatie rond producten en vragen vanwege klanten delen en uitwisselen met hun klanten. Efficy CRM zorgt ervoor dat de dienst na verkoop klachten, problemen met een product en technische tussenkomsten afhandelt volgens de procedures van uw organisatie.

Klachten: een uitstekende manier om de klant voor u te winnen

Klachten zullen er altijd wel zijn. Het komt erop aan er goed gebruik van te maken, er de nodige lessen uit te trekken. Indien u het goed aanpakt, haalt u er nuttige informatie uit en past u die ervaring in de praktijk toe. En wanneer u het zo bekijkt, kunnen klachten u veel bijbrengen!

Efficy CRM beschikt over een on-line helpdesk die vragen en klachten automatisch beheert. De klant meldt aan op het Extranet voor technische ondersteuning en volgt de inspanningen op die worden geleverd om zijn probleem op te lossen.

Zuchten lost niks op. Stap over op Efficy CRM om de kwaliteit van uw dienst na verkoop te verhogen, zonder extra personeel te moeten inzetten. Als dat geen goed nieuws is!

Efficy CRM zorgt ervoor dat elk verzoek om ondersteuning prompt wordt overgemaakt aan de gepaste persoon of het geschikte departement. En als het om een dringend probleem gaat, weet Efficy hoe dit moet aangepakt worden; geen vraag om assistentie blijft onbeantwoord. Op die manier stijgt de kwaliteit van uw dienst na verkoop markant. En zijn tevreden klanten geen klanten die terugkeren...?

Voor elke vraag of elk probleem kan de klant zijn feedback achterlaten: was de geleverde assistentie efficiënt? was de medewerker hoffelijk? enz.

De klachten staan vermelden op de indexfiche van de klant en zijn toegankelijk voor uw medewerkers. Een medewerker van de afdeling marketing kan met die data rekening houden wanneer hij de klant contacteert in het kader van een tevredenheidsenquête.

Tot slot nog dit: de historiek van de interventies – de vragen om assistentie, de geleverde hulp en de feedback – leidt tot gedetailleerde rapporten over de efficiëntie van uw ondersteuning van klanten. U kunt zo snel ontdekken waar het schoentje wringt en hoe u knelpunten in uw dienst na verkoop kunt oplossen.

Pas uw CRM tool aan uw noden aan

Efficy CRM staat ook voor een gepersonaliseerde beheer van uw projecten! Bij Efficy CRM kunt u klanteigen datavelden toevoegen: het beschikbaar budget, de status van de vooruitgang, de begin- en einddatum, de verantwoordelijke enz.

De dossiers kunnen ook dienen als thematische “containers”, net zoals een farde. Het dossier “Offertes” bevat bijvoorbeeld alle uitgaande offertes, het dossier “HR” alle briefwisseling, e-mailberichten en informatie rond personeel enz.

Zoals u in onze illustratie kunt zien, bevat het dossier “Digitale Marketing” deeldossiers, wat de architectuur dan projecten en dossiers vereenvoudigt en het gebruiksgemak verhoogt.
Efficy CRM Helpdesk
De module Incidenten van Efficy CRM vervult de volgende taken:

  • Het verzamelen van klantenvragen ingediend via een willekeurige communicatiekanaal (telefoon, fax, briefwisseling, e-mail of webformulieren) door de dienst na verkoop

  • Beheer van de processen en de levenscyclus van incidenten en klantenvragen

  • Opvolging van de tickets en beheer van het escalatieproces

  • Technische knowledge bases die toegankelijk zijn voor de buitenwereld

  • Extranet toegang tot een portaalsite waar vragen contstant kunnen gesteld en opgevolgd worden

  • Instrumentenborden om de prestatie van het supportteam te bewaken

  • Kwaliteitsbewaking (rapportering over de klantentevredenheid)