Module Opportuniteiten van Efficy CRM - Efficy CRM

De module Opportuniteiten
van Efficy CRM

Efficy CRM reikt uw sales team volledige, up-to-date informatie aan over de klanten, producten en concurrenten zodat u uw verkoopinspanningen op het veld kunt optimaliseren.
Met Efficy CRM beheert een account manager zijn werklast, volgt hij zijn verkoopkansen op en heeft toegang tot de volledige historiek van zijn portfolio aan klanten en prospects.

Hij raadpleegt op eenvoudige, intuïtieve manier de informatie die nodig is bij het voorbereiden van een klantenbezoek of een ander contact met de klant: verslagen van klantenbezoekjes en telefonische contacten, de stand van zaken van een opportuniteit, bestellingen, historiek van de contacten, een lijst van uit te voeren taken, verwachte omzet... Kortom, hij heeft een zicht op alle informatie die nuttig is bij een professionele opvolging van de klantenrelatie en een grondige kennis van het klantendossier op het terrein.

Efficy CRM staat voor “team selling”: de software zorgt ervoor dat het sales team verkoopt. De account manager staat niet langer alleen wanneer hij de markt benadert. Hij deelt informatie met anderen en coördonneeert de inspanningen van zijn team en de andere diensten van de onderneming.
Efficy CRM beheert uw klantenportfolio en uw sales processen:

  • de vragen naar informatie en de kostenramingen voor de klanten beheren

  • de verkoopkansen opvolgen (de verkoopscyclus beheren en de verkoopsprocessen organiseren)

  • de offertes en bestellingen beheren

  • de productcatalogus beheren

  • de territoria en de verkoopsobjectieven van de verkopers beheren

  • het budget bewaken (verwachte omzet, portfolio van de lopende bestellingen en behaald zakencijfer)

  • rapporten over de klantenbezoeken genereren

  • de sales documenten beheren

  • rapporteren over en aansturen van de salesactiviteit