De Module Profielen van Efficy CRM - Efficy CRM

De module Profielen van Efficy CRM

Gebruikersprofielen zijn een manier om in Efficy CRM contacten te hergroeperen op basis van hun aandachtsgebieden. Die profielen variëren naargelang uw activiteit en uw groeperingscriteria. Met een profiel verzamelt u bijvoorbeeld de “Nederlandstalige klanten > IT liefhebbers”. Dat zijn dan bijvoorbeeld alle actieve klanten die geklikt hebben op de artikels die u publiceerde in uw IT newsletter.

Een ander voorbeeld: het profiel “Partners met interesse voor opleidingen”. Dat profiel groepeert de partners die al aan een opleiding hebben deelgenomen of die blijk hebben gegeven van interesse voor opleidingen.

U kunt meerdere gebruikersprofielen verbinden met de indexfiche van een contactpersoon of bedrijf. Op die manier stelt u met Efficy CRM een gedetailleerde indexfiche op voor een contact of onderneming waarin u alle aandachtsgebieden van uw klant opsomt.

Vaak richt men zich met een marketinginitiatief – denk aan de e-mailings (newsletters, Kerstwensen, uitnodigingen voor een seminarie dat u organiseert) die u met Efficy CRM kunt versturen – op een specifiek doelpubliek. Het is dan erg eenvoudig de marketingcampagne te versturen naar één of meerdere gebruikersprofielen.

Daarna zal u het e-mailbericht of de papieren brief genereren die u wil verzenden naar alle leden van het gebruikersprofiel. En aangezien de gegevens van de bedrijven en contactpersonen constant worden geüpdatet, blijft de kwaliteit van de contactgegevens hoog.

Bovendien kunnen de bestemmelingen van een e-mailcampagne hun contactgegevens zelf corrigeren op een webformulier. Ze kunnen ook uitschrijven wanneer ze uw newsletter niet langer wensen te ontvangen. Hun e-mailvoorkeuren worden dan aangepast in de Efficy CRM databank.