De module Rapporten van Efficy CRM - Efficy CRM

De module Rapporten van Efficy CRM

Uw succes hangt af van uw vermogen om uzelf op regelmatige tijdstippen en zonder schroom kritisch te onderzoeken. Hoe hebt u echt gepresteerd het laatste jaar of de vorige trimester? Welke nieuwe trends stelde u vast en welke omzet verwacht u?

De rapporten, analyses en diagrammen die Efficy opstelt zijn een elementair hulpmiddel om die behoefte in te vullen. Ze zijn beschikbaar onder twee vormen: ze verschijnen als “feeds” op uw instrumentenbord en er worden documenten gegenereerd.

Oplossing 1: HighCharts diagrammen

Bij de eerste methode bevinden er zich “feeds” op het centrale werkblad van Efficy CRM. Die bevatten tips, technische info, documenteren bekende problemen, brengen nieuws, melden de nakende geboortedagen of beelden diagrammen af.

Dergelijke diagrammen – en dat zijn in de eerste plaats salesdiagrammen – zijn gebaseerd op de HighCharts technologie. Met Efficy CRM zijn die “feeds” volledig aanpasbaar; het hangt immers allemaal af van uw activiteit en uw behoeften.

Oplossing 2: SAP Crystal rapporten

De rapporten vormen de tweede analysemethode van Efficy CRM. Dergelijke rapporten vindt men terug onder het tabblad “Rapport” op de balk met tabbladen van uw CRM software. Efficy CRM maakt gebruik van SAP Crystal Reports om de sleutelindicatoren van uw activiteit voor te stellen als aanpasbare kleurdiagrammen.

Bovendien kunt u rapporten naar uw mailbox doorsturen. U verneemt bijvoorbeeld elke week de omzet en de prestatie-indicatoren (“KPIs”) van de vorige week. En is het niet veel makkelijker om een salesmeeting te organiseren of een wekelijkse directievergadering bij te wonen wanneer men een duidelijk zicht heeft op de operationele resultaten?