predictive-marketing
Categorieën:
AIBankwezenDatamarketingVerzekeringsbranche

Dit bericht is geschreven door Lea

De meeste technologische trends die de contouren van de bedrijfsdoelstellingen hertekenen, zijn gebaseerd op de notie van predictive (ook wel: voorspellende) marketing. Denk hierbij aan machine learning, marketing automation, big data, etc. Predictive marketing is een statistisch instrument bij uitstek, en is steeds belangrijker voor grote bedrijven die het gebruiken om het gedrag van hun klanten te analyseren. Hoewel de bank- en verzekeringssector geen uitzondering is, loopt deze sector wel een stuk voor op deze ontwikkeling.

Definitie van predictive marketing

AfterData, een start-up predictive marketing expert en een van onze partners definieert predictive marketing als volgt: het is één van de toepassingen van predictive analytics. Met als doel het anticiperen op bepaalde gebeurtenissen en gedragingen om deze vervolgens te begeleiden, te voorkomen of te corrigeren. Het is gebaseerd op modelleringstechnieken op basis van datageschiedenis.

Ook al moeten we ons behoeden voor “buzzwords” waar we de toch wel het vage begrip van predictive marketing makkelijk onder zouden kunnen scharen, moeten we dit niet doen. Dit is geen kortstondig modeverschijnsel. Integendeel! Met de vele voordelen heeft predictive marketing een mooie toekomst voor de boeg.

Predictive marketing: de bondgenoot van de bank- en verzekeringssector

Inkomsten-, uitgaven- en consumptiepatronen. De gegevens van de bank- en verzekeringssector zijn een echte goudmijn als ze efficiënt worden geëxploiteerd. Om dat te doen, moet u vertrouwen hebben in predictive analyses. De belangrijkste troef: bank- en verzekeringsprofessionals kunnen zich gerichter hun klanten benaderen omdat ze hen beter begrijpen.

Meer concreet, wat zijn de voordelen van predictive marketing voor banken en verzekeringsmaatschappijen?

Le bon produit, à la bonne personne, au bon moment, au bon prix

Elke prospect of klant wordt blootgesteld aan een groot aantal reclameboodschappen (+1200/dag!). Om u te onderscheiden dient u een perfecte kennis te hebben van hun ecosysteem. Deze klantkennis is gebaseerd op een grote hoeveelheid gegevens om te analyseren. Dé reden voor de personalisatie van aanbiedingen. Predictive marketing maakt het immers mogelijk om aanbiedingen, diensten en inhoud aan te bieden die bestudeerd en gepersonaliseerd zijn om te voldoen aan de verschillende behoeften van de consument. En dit nog voordat ze daadwerkelijk zijn geformuleerd. In staat zijn om in real time te reageren is een echte troef voor de bank- en verzekeringssector die in voortdurende beweging zijn en waar snelheid de sleutel tot succes is. De uitdaging van de predictive marketing in personalisatie? Het behouden van klantsegmenten met een hoge toegevoegde waarde en verbetering van de prijs- en verzekeringstarieven voor de verschillende contracten.

Ik hou ook van jou.

Heb aandacht voor (zwakke) signalen die duiden op een dreigend vertrek van een klant. Dankzij predictive marketing zijn bank- en verzekeringsmaatschappijen in staat om signalen van ontevredenheid te verzamelen voordat het daadwerkelijk gebeurt. Resultaten: ze zijn in staat om het verloop van klanten te beperken, ook wel “churn” genoemd. Zo kan Mutuelle de Poitiers Assurances, een E-Deal CRM by Efficy-klant en gebruiker van een predictive marketingplatform, anticiperen op contractbeëindiging. Ze kunnen zelfs de interesse van prospects voorspellen en de verkoopvoorspellingen verfijnen.

Betere opsporing van fraude

Door het bieden van een voorspellende visie is het mogelijk om potentiële kwetsbaarheden stroomopwaarts te identificeren, voordat ze echte problemen worden. Het is een actief management. Predictive marketing stelt banken en verzekeraars in staat om ongebruikelijk gedrag of inconsistenties in schadevergoedingsdossiers op te sporen en zo frauduleuze claims op te sporen. Hierdoor worden besparingen gerealiseerd en crises vermeden.

Predictive marketing en CRM, twee tools die hand in hand gaan

“Het doel is om het leven gemakkelijker te maken voor mensen die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor Customer Relationship Management en dit door hun standaard CRM-gegevens aan te vullen met informatie over de gerichte vraag van hun klanten naar aanbiedingen. De uitdaging is altijd om beter te anticiperen op de behoeften van klanten en tegelijkertijd de tijd van medewerkers te optimaliseren”, legt Alexis Monier, oprichter van AfterData en…. oud-collega van ons uit (bewijs dat CRM en predictive analyse hand in hand gaan!).

Een andere onmiskenbare link tussen CRM en predictive marketing is machine learning. Omdat, in simpele bewoording, machine learning het mogelijk maakt om grote hoeveelheden data om te zetten in efficiënte data. Om deze voorspellingen zo accuraat mogelijk te laten zijn, moet de kwaliteit van de gegevens er ook zijn. Veel CRM-functionaliteiten maken het mogelijk om deze kwaliteit te garanderen: ontdubbelingsscripts, KPI’s, anonimisering, archivering, verplichte velden, …

Kortom, predictive marketing is een zeer krachtige tool die, in combinatie met CRM, u helpt uw klanten beter te leren kennen en hun behoeften beter te begrijpen.

 

Lees meer:

De belangrijkste sales KPI’s voor een verkoper en uw bedrijf
Buyer persona: De sleutel tot het succes van uw bedrijf

AI Bankwezen Data marketing Verzekeringsbranche
Ciclo de vida cliente
Kent u de levenscyclus van de klant?
Customer-Experience-Restaurant
Klantervaring in restaurants: het is maken of kraken