Privacybeleid: gegevensverzameling en -beheer op Efficy's website

Efficy's privacybeleid

Dit privacybeleid is samengesteld om mensen te informeren die zich bezighouden met de wijze waarop hun "persoonlijk identificeerbare informatie" ("PII") worden gebruikt.

"PII", zoals beschreven in de Amerikaanse privacywetgeving, is informatie die enkel of met andere informatie kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, te contacteren of te lokaliseren.

Gelieve ons privacybeleid na te lezen om een duidelijk inzicht te krijgen van hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

We gebruiken uw persoonlijke Informatie enkel voor het gebruik en de verbetering van de website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de aanwending van deze informatie volgens deze reglementering.

Indien u zich op onze site registreert, zal u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens in te geven, zoals uw naam, email adres, telefoonnummer en dergelijke.

Wanneer vragen wij om informatie?

Wij vragen deze informatie indien u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, een formulier invult, gebruik maakt van de live chat functie of informatie op onze site ingeeft of opvraagt.

Wat doen wij met deze informatie?

Indien u uw gegevens nalaat bij de aanvraag van een nieuwsbrief, informatiegegevens opvraagt, een bestelling plaatst, marketingacties weergeeft, of andere website acties onderneemt, gebruiken wij deze informatie om:

 • u een betere service te geven bij het beantwoorden van uw vragen.
 • een wedstrijd, promotie, onderzoek of andere sitefunctie te beheren
 • op regelmatige basis e-mails te sturen m.b.t. uw bestelling of andere producten/diensten
 • eerdere correspondentie (zoals live chat, e-mail of telefonische aanvragen) op te volgen

Hoe gebruiken we deze informatie?

We gebruiken geen beveiligde scans en/of scans op basis van de PCI standaard

Wij verstrekken alleen informatie en teksten. Wij vragen nooit om de gegevens van uw betaalkaart

Wij maken geen gebruik van malware scanning

Wij maken geen gebruik van een SSL certificaat vermits Efficy een CRM -ontwikkelaar is: de software bewaart de data op een beveiligde manier

Maken wij gebruik van "cookies"?

Wij maken geen gebruik van cookies voor trackingdoeleinden

U kan ervoor kiezen om u te laten waarschuwen telkens er een cookie wordt verzonden, of ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Dit doet u met de instellingen van uw webbrowser. Vermits elke browser een beetje anders is, raadpleegt u best het hulpmenu van uw browser. Zo leert u een juiste manier kennen om het gebruik van cookies te wijzigen.

Indien u de cookies uitschakelt, bestaat wel de mogelijkheid dat bepaalde onderdelen van de site niet naar behoren functioneren

Openbaarmaking aan derden

Wij verhandelen op geen enkele wijze uw persoonlijk identificeerbare informatie ("PII").

Hyperlinks naar derden

Onze website bevat geen hyperlinks naar producten of diensten van derden.

Google

De Google advertising vereisten worden opgesomd in de Google's Advertising Principles. Deze werden opgesteld om een positieve ervaring te bieden aan de gebruikers. Onze website maakt gebruik van Google AdSense Advertising.

Google, als leverancier van een derde partij, gebruikt cookies om advertenties op onze site te laten zien. Door Google's gebruik van de DART-cookie kan het advertenties aan onze gebruikers tonen op basis van eerdere bezoeken aan onze site en andere sites op het net. Gebruikers kunnen de DART-cookie uitsluiten door het privacybeleid van Google AdSense en inhoudsnetwerk te bezoeken.

We hebben het volgende geïmplementeerd:

 • Remarketing met Google AdSense
 • Google Display Network Impression Reporting
 • Demographics en Interests Reporting

We gebruiken, samen met leveranciers van derden zoals Google, cookies van hen (zoals Google Analytics-cookies) en cookies van derden (zoals het DoubleClick-cookie) of andere identificatiedoeleinden van derden om gegevens te verzamelen over gebruikersinteracties met advertentie vertoningen en andere advertentie service functies vermits ze betrekking hebben op onze website.

Opting out

Gebruikers kunnen voorkeuren instellen over hoe Google adverteert met u via de pagina Google Ads instellingen. Als alternatief kan u zich uitsluiten door de pagina Opties voor netwerkreclame-initiatieven te bezoeken of door de Google Analytics Opt Out Browser add-on te gebruiken.

California Online Privacy Protection Act

CalOPPA is de eerste staat binnen de Verenigde Staten (VSA) die van commerciële websites vereist om een privacy beleid te plaatsen. Het wetsbereik strekt zich ver buiten Californië en de VSA (en waarschijnlijk wereldwijd) uit. Hierin wordt vereist om een opvallend privacybeleid op de website te plaatsen waarbij vermeld wordt met wie of welke bedrijven de Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PPI) wordt gedeeld.

In overeenstemming met de CalOPPA, zijn wij het volgende overeengekomen: gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken.

Van zodra dit privacybeleid aangemaakt is, voegen wij een link aan op onze homepage of ten minste op de eerste belangrijke pagina na het invoeren van onze website.

Ons privacybeleid omvat het woord "Privacy" en kan gemakkelijk teruggevonden worden op de desbetreffende webbladzijde.

U wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen in ons privacybeleid op de pagina van ons privacybeleid.

U kan uw persoonlijke gegevens wijzigen:

 • door ons te e-mailen.
 • door met ons te chatten of door een dergelijke vraag naar onze klantendienst te sturen.

Hoe behandelt onze site de signalen Do not Track?

Wij respecteren de Do Not Track signalen, en Do Not Track cookies of gebruiken een aankondiging indien een Do Not Track (DNT) browser mechanisme in gebruik is.

Aanvaardt onze site tracking van derden?

Het is belangrijk te weten dat we geen gedragstracking van derden aanvaarden.

Bescherming van minderjarige kinderen - COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

Wat betreft de bescherming van gegevens voor kinderen jonger dan 13 jaar, stelt de COPPA de ouders ter verantwoording. De Federal Trade Commission (FTC), het Amerikaanse Agentschap voor bescherming van de Consument, handhaaft de COPPA-regel, die vastlegt wat de operatoren van websites moeten doen om de privacy en veiligheid van kinderen online te beschermen.

De markt waarin we we ons bevinden richt zich niet tot kinderen beneden 13 jaar.

Geven we de toelating aan derden, inclusief Ad netwerken of Plug_ins om de persoonlijk identificeerbare informatie (PII) van kinderen onder de 13 jaar op te vragen?

Eerlijke informatiepraktijken

De principes voor eerlijke informatiepraktijken vormen de ruggengraat van het privacy recht in de Verenigde Staten (VSA) en de begrippen die ze omvatten hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de wetgeving inzake gegevensbescherming over de hele wereld. Het begrijpen van de eerlijke Informatie Praktijk Principes en de wijze waarop ze geïmplementeerd moet worden, is cruciaal om te voldoen aan de verschillende privacywetten die persoonlijke informatie beschermen.

Ten einde rechtlijnig te zijn met de Eerlijke Informatie Praktijk Principes, worden volgende rechtlijnige acties ondernomen in geval van gegevens breuk:

We verwittigen de gebruikers via een in-site bericht binnen de 7 werkdagen

We gaan akkoord met het "Individual Redress Principle", het principe van individueel verhaal dat particulieren het recht geeft of afdwingbare rechten wettelijk te handhaven tegen gegevensverzamelaars die zich niet aan de wet houden. Dit principe beschermt niet alleen de afdwingbare rechten van individuen tegenover gegevensgebruikers maar verschaft de personen ook het recht beroep te doen op rechtbanken of overheidsinstanties om te onderzoeken of dataververwerkers deze wetgeving naleven en deze al dan niet kunnen vervolgen.

FCAN SPAM wetgeving

De CAN-SPAM wetgeving is een wet die de regels voor commerciële e-mails stelt, eisen stelt voor commerciële berichten, geeft de ontvangers het recht om e-mails te stoppen, zodat ze niet meer doorgestuurd worden en voorziet zware straffen in geval van overtreding.

We behouden uw e-mailadres om:

 • u informatie te zenden, uw aanvragen te beantwoorden, en/of andere vragen te beantwoorden
 • bestellingen te beheren en informatie door te sturen met betrekking tot deze bestellingen
 • u bijkomende informatie te sturen m.b.t. uw product of uw bestelling.
 • u toe te voegen aan onze mailinglijst om blijvende informatie door te sturen na het beëindigen van de originele transactie.

Om conform met CANSPAM te opereren verbinden wij ons ertoe om:

 • geen valse of misleidende onderwerpen of emailadressen te gebruiken.
 • het bericht op een redelijke manier te identificeren.
 • het contactadres van de onderneming altijd duidelijk te vermelden.
 • enkel marketingservices van derde partijen te gebruiken die makkelijk kunnen bewaakt worden.
 • aanvragen van personen om zich uit te schrijven van nieuwbrieven snel op te volgen.
 • onderaan het e-mailbericht een hyperlink op te nemen die de ontvangers de mogelijkheid biedt om zich uit te schrijven.

Indien u op geen enkel (ander) ogenblik nog e-mailberichten van ons wenst te ontvangen, stuur dan een bericht naar het e-mailadres marketing@efficy.com: we zullen uw naam verwijderen uit ALLE lijsten.

Ons contacteren

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u op dit adres contacteren:

Kolonel Bourgstraat 122,

1140 Brussel

België

Laatste aanpassing: 13 september 2018

U hebt nog vragen?
Wij hebben de antwoorden!

*Opgelet: u heeft het recht uw persoonlijke gegevens aan te passen. Dit kan u via ons Extranet.