Privacy Policy: Data collection and management Efficy CRM Website

Efficy's privacy beleid

Dit Privacy beleid is samengesteld om zij die zich bezighouden met de wijze waarop hun "Persoonlijk Identificeerbare Informatie" (PII) wordt gebruikt, online beter te dienen. PII, zoals beschreven in de Amerikaanse privacywetgeving, is informatie die enkel of met andere informatie kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, te contacteren of te lokaliseren. Gelieve ons privacy beleid na te lezen om een duidelijk inzicht te krijgen van hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

We gebruiken uw Persoonlijke Informatie enkel voor het gebruik en de verbetering van de Site. Door gebruik te maken van de Site gaat u akkoord met de aanwending van deze informatie volgens deze reglementering.

Indien u zich op onze Site registreert, zal u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens in te geven, zoals uw naam, email adres, telefoonnummer en dergelijke.

Wanneer vragen wij om informatie?

Wij vragen deze informatie indien u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, een formulier invult, gebruik maakt van de Live Chat functie of informatie op onze Site ingeeft of opvraagt.

Wat doen wij met deze informatie?

Indien u uw gegevens nalaat bij de aanvraag van een nieuwsbrief, informatiegegevens opvraagt, een bestelling plaatst, marketing acties weergeeft, of andere website acties onderneemt, gebruiken wij deze informatie om:

 • U een betere service te geven voor het betantwoorden van uw Service aanvragen.
 • Een wedstrijd, promotie, onderzoek of andere Sitefunctie te beheren
 • Op regelmatige basis e-mails te sturen m.b.t. uw bestelling of andere producten of diensten
 • Opvolging na eerdere correspondentie (live chat, e-mail of telefonische aanvragen)

Hoe gebruiken we deze informatie?

We gebruiken geen beveiligde scans en/of scans naar PCI standards

Wij verstrekken alleen informatie en teksten. Wij vragen nooit om credit card gegevens

Wij maken geen gebruik van Malware Scanning

Wij maken geen gebruik van een SSL certificaat

 • Wij gebruiken geen SSL certificaat, vermits:

Efficy een CRM provider is, waarbij de data op een beveiligde manier bewaard wordt

Maken wij gebruik van "cookies"?

Wij maken geen gebruik van cookies voor tracking doeleinden

U kan ervoor kiezen om u te laten waarschuwen telkens er een cookie wordt verzonden, of ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Dit doet u via de browser instellingen. Vermits elke browser een beetje anders is, raadpleeg de Helpmenu van je browser om de juiste manier te leren om cookies te wijzigen.

Indien u de cookies uitschakelt, bestaat de mogelijkheid dat sommige onderdelen van de Site niet naar behoren functioneren

Openbaarmaking aan derden

Wij verhandelen op geen enkele wijze uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie.

Links naar derden

Wij leggen geen links naar producten of diensten van derden op onze website

Google

De Google advertising vereisten worden opgesomd in de Google's Advertising Principles. Deze werden opgesteld om een positieve ervaring te bieden aan de gebruikers. Https://… Op onze website, maken we gebruik van Google AdSense Advertising

Google, als leverancier van een derde partij, gebruikt cookies om advertenties op onze site te laten zien. Door Google's gebruik van de DART-cookie kan het advertenties aan onze gebruikers tonen op basis van eerdere bezoeken aan onze site en andere sites op het net. Gebruikers kunnen de DART-cookie uitsluiten door het privacy beleid van Google Ad en inhoudsnetwerk te bezoeken.

We hebben het volgende geïmplementeerd:

 • Remarketing met Google AdSense
 • Google Display Network Impression Reporting
 • Demographics and Interests Reporting

We gebruiken, samen met leveranciers van derden zoals Google, cookies van hen (zoals Google Analytics-cookies) en cookies van derden (zoals de DoubleClick-cookie) of andere identificatiedoeleinden van derden om gegevens te verzamelen over gebruikersinteracties met advertentie vertoningen en andere advertentie service functies vermits ze betrekking hebben op onze website.

Opting Out

Gebruikers kunnen voorkeuren instellen over hoe Google adverteert met u via de pagina Google Ad Instellingen. Als alternatief kan u zich uitsluiten door de pagina Opties voor netwerkreclame-initiatieven te bezoeken of door de Google Analytics Opt Out Browser ad on te gebruiken.

California Online Privacy Protection Act

CalOPPA is de eerste staat binnen de USA die van commerciële websites vereist om een privacy beleid te plaatsen. Het wetsbereik strekt zich ver buiten Californië en de USA (en waarschijnlijk wereldwijd) uit. Hierin wordt vereist om een opvallend privacy beleid op de website te plaatsen waarbij vermeld wordt met wie of welke bedrijven de Persoonlijk Identificeerbare Informatie wordt gedeeld.

California Online Privacy Protection Act

In overeenstemming met de CalOPPA, zijn wij het volgende overeengekomen: Gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken.

Van zodra dit privacy beleid aangemaakt is, voegen wij een link aan op onze homepage of ten minste op de eerste belangrijke pagina na het invoeren van onze website

Ons Privacy beleid omvat het woord "Privacy" en kan gemakkelijk teruggevonden worden op de desbetreffende pagina

U zal in kennis gesteld worden van wijzigingen in ons Privacy beleid:

 • Op de pagina van ons Privacy beleid

U kan uw persoonlijke gegevens wijzigen:

 • Door ons te e-mailen
 • door met ons te chatten of door een support ticket te sturen

Hoe behandelt onze site de signalen Do not Track?

Wij respecteren de Do Not Track signalen, en Do Not Track cookies of gebruiken een aankondiging indien een Do Not Track (DNT) browser mechanisme in gebruik is.

Aanvaardt onze site tracking van derden ?

Het is belangrijk te weten dat we geen gedragstracking van derden aanvaarden

COPPA (Children Online Privacy Protection Act) Bescherming van minderjarige kinderen

Voor wat betreft de bescherming van gegevens voor kinderen jonger dan 13 jaar, stelt de COPPA de ouders ter verantwoording. De Federal Trade Commission, het Amerikaanse Agentschap voor bescherming van de Consument, handhaaft de COPPA-regel, die vastlegt wat de operatoren van websites moeten doen om de privacy en veiligheid van kinderen online te beschermen.

Onze specifieke markt richt zich niet tot kinderen beneden 13 jaar.

Geven we de toelating aan derden, inclusief Ad netwerken of Plug ins om PII van kinderen beneden 13 jaar op te vragen?

COPPA (Children Online Privacy Protection Act) Bescherming van minderjarige kinderen

Voor wat betreft de bescherming van gegevens voor kinderen jonger dan 13 jaar, stelt de COPPA de ouders ter verantwoording. De Federal Trade Commission, het Amerikaanse Agentschap voor bescherming van de Consument, handhaaft de COPPA-regel, die vastlegt wat de operatoren van websites moeten doen om de privacy en veiligheid van kinderen online te beschermen.

Onze specifieke markt richt zich niet tot kinderen beneden 13 jaar.

Geven we de toelating aan derden, inclusief Ad netwerken of Plug ins om PII van kinderen beneden 13 jaar op te vragen?

Eerlijke informatie praktijken

De principes voor eerlijke informatiepraktijken vormen de ruggengraat van het privacy recht in de Verenigde Staten en de begrippen die ze omvatten hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de wetgeving inzake gegevensbescherming over de hele wereld. Het begrijpen van de eerlijke Informatie Praktijk Principes en de wijze waarop ze geïmplementeerd moet worden, is cruciaal om te voldoen aan de verschillende privacywetten die persoonlijke informatie beschermen.

Ten einde rechtlijnig te zijn met de Eerlijke Informatie Praktijk Principes, worden volgende rechtlijnige acties ondernomen in geval van gegevens breuk:

We verwittigen de gebruikers via een in-site bericht

 • Binnen de 7 werkdagen

We gaan eveneens akkoord met de "Individual Redress Principle", het individueel verhaal principe dat particulieren het recht geeft of afdwingbare rechten wettelijk te handhaven tegen gegevensverzamelaars die zich niet aan de wet houden. Dit principe beschermt niet alleen de afdwingbare rechten van individuen tegenover gegevensgebruikers maar verschaft de personen ook het recht beroep te doen op rechtbanken of overheidsinstanties om te onderzoeken of dataververwerkers deze wetgeving naleven en deze al dan niet kunnen vervolgen.

FCAN SPAM Act

De CAN-SPAM Act is een wet die de regels voor commerciële e-mails stelt, eisen stelt voor commerciële berichten, geeft de ontvangers het recht om e-mails te stoppen, zodat ze niet meer doorgestuurd worden en voorziet zware straffen in geval van overtreding.

We behouden uw e-mail adres teneinde:

 • informatie te zenden, aanvragen te beantwoorden, en/of andere vragen te beantwoorden
 • Bestellingen te beheren en informatie door te sturen met betrekking tot deze bestellingen
 • U bijkomende informatie te sturen m.b.t. uw product of uw bestelling.
 • Toevoegen aan onze mailinglijst om blijvende informatie door te sturen na het beëindigen van de originele transactie

Teneinde in lijn te zijn met CANSPAM, verbinden wij ons ertoe om:

 • Geen valse of misleidende onderwerpen of email adressen te gebruiken
 • Het bericht op een redelijke manier te identificeren
 • het adres van de zaak duidelijk te vermelden
 • Als er marketing services van derde partijen gebruikt worden, kunnen deze worden gemonitord.
 • Snel opvolgen van de "unsubscribe" aanvragen
 • Aangeschreven adressen de mogelijkheid bieden om een "unsubscribe" link te gebruiken aan het einde van het bericht

Indien u op geen enkel ander ogenblik nog e-mails van ons wenst te ontvangen, gelieve dan een bericht te sturen naar marketing@efficy.com en uw naam wordt verwijderd van ALLE lijsten.

Ons te contacteren

Indien er vragen zijn over het Privacy beleid, kan u ons contacteren gebruik maken van de informatie hierna

Kolonel Bourgstraat 105 A

Brussel, 1140

België

Laatste uitgave op 2017-08-31

U hebt nog vragen?
Wij hebben de antwoorden!

*Opgelet: u heeft het recht uw persoonlijke gegevens aan te passen. Dit kan u via ons Extranet.