Wanneer Artificial Intelligence en het Internet of Things samenkomen – Blog Efficy
Artificial Intelligence

Wanneer Artificial Intelligence en het Internet of Things samenkomen

 

Wat is Artificial Intelligence (AI)? Welke applicaties maken hier al gebruik van? Wat is het verschil met het Internet of Things (IoT)? Dit zijn enkele vragen waar we in dit artikel antwoord op hopen te geven. Bent u klaar voor een stap in de toekomst?

 

Artificial Intelligence: definitie

Artificial Intelligence (AI) kan worden gedefinieerd als “de theorie en ontwikkeling van computersystemen die taken kunnen uitvoeren die normaliter menselijke intelligentie vereist” (Forbes).  Kenmerkend voor AI is het vermogen om te leren van ervaringen en zichzelf nieuwe gedragingen aan te leren, met andere woorden om zich te gedragen als een volledig autonoom systeem dat constant leert en verbetert. De term werd bedacht door wiskundige John McCarthy in de jaren ‘50, en is nu actueel in de IT en de sector van de nieuwe technologieën in het algemeen. Maar wat is het nu precies?

 

AI: applicaties

Bij Efficy zijn we zowel actief in de IT-sector en bezig met nieuwe technologieën.  AI maakt daarom volledig deel uit van onze ontwikkelingen. Het doel om AI toe te passen is om de gebruikerservaring (UX) voor Efficy CRM-gebruikers te verbeteren, maar ook om bedrijfsprocessen te optimaliseren.

We geven een praktisch voorbeeld hoe AI tot die verbetering kan leiden. Stel, een junior accountmanager is net toegetreden tot het bedrijf en krijgt een lijst met klanten toegewezen. Hoe kan deze nieuwe medewerker weten welke van deze klanten key-accounts zijn? Dankzij AI kan het CRM-systeem op een volledig autonome manier een belangrijke verkoopkans detecteren en vervolgens de accountmanager op de hoogte brengen. Het CRM-systeem kan ook herinneringen sturen om een ​​voorstel op te volgen of om bezoekafspraak met (belangrijke) klanten te maken om een ​​onberispelijke klantrelatie te behouden.

 

 

The Internet of Things: definitie en applicaties

Het Internet of Things (IoT) is het opnemen van fysieke objecten in een netwerk via het internet: slimme sensoren die in de objecten zijn ingebed, kunnen gegevens verzamelen en verzenden. Het type gegevens hangt af van waarvoor het object wordt gebruikt. Het IoT maakt het bijvoorbeeld mogelijk om externe gegevens te monitoren, zoals het verzamelen van meteorologische gegevens op een booreiland. Een ander, meer aansprekend voorbeeld is Viktor, een slim kussen dat is ontworpen om ouderen meer autonomie te geven: het kan werken als een tv-afstandsbediening, maar kan ook hulp inroepen in geval van nood.

 

AI en IoT

IoT is beperkt omdat het niet kan leren, en zich dus niet kan aanpassen. Door AI te integreren in slimme toestellen, kunnen ze zelfstandig beslissingen nemen. Stel een toekomst voor waar auto’s die een bijna een ongeluk naderen, onmiddellijk hun route kunnen veranderen. Of een medicijndispenser dat de dosis aanpast voor een astmapatiënt die op het punt staat naar een zeer vervuilde regio te reizen. Het is niet moeilijk om de toegevoegde waarde van deze innovaties te zien. We hoeven alleen maar af te wachten hoe het zich ontwikkelt en hoe wij, als mensen, de komst van deze ontwikkelingen omarmen.