Få en CRM løsning for en mer responsiv og effektiv offentlig tjeneste

Offentlige selskaper, administrasjoner og utviklingsbyråer er alle ansvarlige for å imøtekomme forespørslene fra sin målgruppe, enten disse er brukere, forsikringstakere eller bestanddeler.

Deres mål må være å håndtere forespørsler fra disse interessentene på en rettidig og effektiv måte for å oppnå bedre resultater.

Efficy CRM løsninger gir alle nødvendige funksjoner for å hjelpe deg med å forbedre den offentlige tjenesten du tilbyr: sporbarhet; e-administrasjon; samarbeid, automatisert håndtering av forespørsler; kunnskapsbase; osv.

Utfordringene til kunde/brukerforhold i offentlig sektor

 • picto
  Forbedrer kvaliteten på service
 • picto
  Modernisering av offentlig tjeneste for å imøtekomme nye bruksområder og praksis
 • picto
  Fremmer samarbeid
 • picto
  Vurdere offentlige retningslinjer

Dele informasjon innen administrasjon for å oppnå større tilfredshet

Innbyggere forventer det samme nivået av effektivitet fra offentlige selskaper som de gjør fra private selskaper.

Med Efficy CRM trenger ikke brukerne og politikere gjenta forespørsler flere ganger. Hele administrasjonen vil ha tilgang til samme nivå av informasjon: 360° innsikt av klienten, logg over tidligere samhandlinger, generell oversikt over kundeforholdet.

Vår sentrale suksessfaktor: sentralisere alle samhandlinger mellom den offentlige organisasjonen og dets partnere. Tilgangsrettigheter er fullt konfigurerbare og administratorer kan velge å begrense tilgangen til enkelte data.

Større synlighet av forespørsler for å lettere håndtere dem

Uansett hvem som er bruker – bestanddeler eller forsikringstakere – og uansett hvilken kanal som brukes til å sende inn forespørsler eller krav – e-post, telefon, personlig møte, nettundersøkelse, sosiale nettverk, etc. – Efficys CRM-løsninger gjør at du kan administrere dem.

Forenklet behandling, samsvar med tidsfrister osv. – disse funksjonene til Efficy CRM bidrar til å styrke «kundeforhold» hos offentlige selskaper:

 • Legge inn og overvåke forespørsler
 • Sende forespørsler til riktig avdeling
 • Samsvar mellom svarene fra kundeservice takket være en delt kunnskapsbase
 • Varsling når forhåndsdefinert responstid har blitt overskredet
 • Automatisert behandling av lignende forespørsler

Modernisering av offentlige organisasjoner med mobilitet, sosiale nettverk og markedsføring

Brukere har blitt mobile, og er i økende grad tilstede på sosiale nettverk. Hvorfor skal ikke offentlige selskaper gjøre det samme?

Med Efficy CRM kan virksomheter tilby sine brukere/forsikringstakere en rekke funksjoner for å gjøre livet enklere:

 • Tilgang til en selvforsørgende portal
 • Muligheten for å overvåke sosiale nettverk til håndtering av forespørsler eller svare på meldinger/mulige kritikk i sanntid

Offentlige organisasjoner kan utvikle skreddersydde markedsføringsstrategier, som i privat sektor, for å dele informasjon med allmennheten eller for å måle tilfredshet.

CRM referanser i offentlig tjenestesektor