Dokumentmaler gir bedre inntrykk av merkevaren

For en virksomhet og imaget deres er det viktig at alle dokumentene følger den samme grafiske oppstillingen.

Dokumentmaler kan også øke produktiviteten på alle nivåer i virksomheten på grunn av all den tiden de sparer.

Med Efficy CRM-løsninger er dokumentmaler enkle å dele og implementere.

Få konsistens i dokumentene dine og merkevareidentiteten din

Å lage strukturerte dokumenter av høy kvalitet som forretningsforslag, informasjonsbrosjyrer eller invitasjoner er en betydelig investering.

Takket være automatiske maler som er implementert i din CRM kan du opprettholde en konsekvent og enhetlig merkevarebygging og grafisk oppstilling i alle dokumentene dine.

Lag dine egne maler – dermed kan du garantere kontinuitet i stil og layout, samtidig som du kan bruke dataene som er lagret i Efficy (adresse, referanser, bestemte indikasjoner, osv).

Del malene dine

I hele applikasjonen vil dokumentmalene være tilgjengelige og klare til bruk.

Avhengig av skjermen brukeren ser på, vil de tilgjengelige malene variere.

Tilpass dokumentene dine ved å slå sammen felt

Ved å slå sammen kan du generere dine tilpassede forslag eller opprette komplekse kontrakter med noen få klikk ved å bruke oppdatert informasjon om produkter og priser.

Med denne funksjonen oppretter du en mal, legger inn felt som automatisk vil fylles ut med oppdaterte data når du genererer dokumentet (navn, fakturaadresse, kontrakt/dokumentreferanse, osv.).

Alle dokumentene som er generert fra malene dine vil ha nøyaktig samme layout, men vil bli automatisk tilpasset basert på data fra databasen.