Kontrollere tilgangsrettigheter til CRM-dataene dine

En CRM-løsning er fundamentet i en virksomhet.

Dataene den inneholder er strategiske og sikkerheten til disse dataene er kritiske.

Disse dataene er selskapets mest verdifulle ressurs.

Derfor er det uunnværlig å ha skreddersydd tilgangsstyring for hver enkelte dataenhet.

 

Brukerkontoer håndtert av administratoren

Efficy sine CRM-løsninger tilbyr avanserte funksjoner for administrering av tilgangsrettigheter. Administratorer har flere konfigurasjonsverktøy til sin disposisjon: brukeradministrering, tilgangsrettigheter, team, osv. De kan enkelt opprette en ny CRM-bruker og tildele denne brukeren innlogging og et passord for tilgang til applikasjonen.

Løsningen gjør det også mulig for administratorer å endre brukerprofiler eller deaktivere brukere. Selvfølgelig er disse handlingene strengt begrenset til administratoren av programvareløsningen.

 

Håndtering av rettigheter for tilgang gjøres på teamets nivå

Efficy CRM sine løsninger gir en svært smidig og kraftig funksjonalitet for administrering av rettigheter. Den er samtidig basert på en forestilling om profil og eierskap til hver informasjonspost. Brukere kan ha én eller flere profiler.

For eksempel kan en bruker ha en profil som heter «salgsrepresentant», samt en profil som heter «B2B». I så fall vil de ha tilgangsrettigheter knyttet til enheten for «B2B-markedsentiteten» og alle tillatelsene som er reservert utelukkende til «salgsrepresentanter».

Å kunne tildele flere profiler til hver enkelt stilling, betyr at du enkelt kan tildele svært konkrete tillatelser uten å måtte opprette for mange roller, som da blir tungvint å administrere.

Med konseptet «team» kan en leder utføre handlinger på et helhetlig nivå for hele teamet. For eksempel kan administratoren for en kundeservice-avdeling tildele forespørsler til teamet, spore løpende forespørsler for hele teamet, overvåke ytelse, osv. Administratoren oppretter disse teamene.

For hver enkelt dataenhet er det et spesifikt sikkerhetsnivå

For hvert objekt kan du tildele en «eier». For eksempel kan du si at «eieren» av en «konto» er ansvarlig salgsrepresentant, eller «eieren» av en «kontakt» er salgsrepresentanten knyttet til selskapet som kontakten tilhører.

På samme måte kan en bruker være eier av en handling, en lead, osv. Denne brukeren vil da bli automatisk varslet hver gang dette elementet oppdateres. Brukeren kan også velge å begrense tilgangen til dette elementet for en stor del av virksomheten og opprettholde dets konfidensialitet.