Sporing av kundeforholdene dine gjennom samhandlinger

Med Efficy sine CRM-løsninger kan du enkelt spore alle samhandlingene virksomheten din har med kundene eller prospektene, uansett hvilken kommunikasjonskanal som brukes (telefonsamtaler, e-post, korrespondanse, møter osv.).

Å sentralisere all data for samhandlingene dine med hver enkelt kunde eller kontakt, letter samarbeidet mellom teamene dine og forbedrer også mulighetene til å møte kundenes forventninger.

Et vell av informasjon for å bygge et godt kundeforhold

Samhandlingsskjermen til vår programvareløsning grupperer alle samhandlingene du har hatt med en bedrift eller en kontakt.

Der vil du finne temaene og type samhandling.

For hver samhandling, kan det legges til en rapport eller kommentarer om utfallet.

Du kan også koble en samhandling mot en lead slik at salgsteamene dine har mer kontekst.

Eller du kan koble et klagebrev mot et krav, for å gjøre kundeservice oppmerksom på det.

Samhandlingslogg - grunnlaget for delt kunnskap

Administratorer kan også dra nytte av hele historikken til handlinger og samhandlinger sentralisert i CRM fordi dette gjør det mulig å tildele oppgaver til hans eller hennes team.

Med samhandlingsloggen kan administratorer umiddelbart se om oppgaven er fullført eller fortsatt under behandling. Loggføring for samhandling er også svært nyttig med tanke på kunnskapen: dine ansatte vil kanskje ikke alltid være dine ansatte.

Når de ansatte forlater virksomheten, tar de all kunnskapen med seg. Å dokumentere alle samhandlinger i CRM-databasen er en garanti for at kunnskapen overføres og at ingen verdifull informasjon går tapt.

Kontekst, kontekst, kontekst!

Hver samhandling kan knyttes til et annet objekt i CRM-løsningen: en lead, en klage, en markedsføringskampanje, osv.

Samhandlingene dine er kontekstualisert og informasjonen som kommer inn, blir desto mer relevant.

Takket være lenker til kontekstene kan du gruppere samhandlinger for å måle effektiviteten til en markedsføringskampanje; for eksempel den faktiske kostnaden for en mulighet, osv.

I tillegg til å logge samhandlinger kan du også koble hver samhandling til et dokument.

Optimal administrering av din gjøremålsliste

Du kan legge inn tidsfrister for alle samhandlinger under behandling.

På den måten vil de ha en tydelig oversikt over gjøremålslisten på dashbordet sitt når brukeren logger inn.

Teamene trenger ikke lenger å huske den lange oppgavelisten fordi CRM gjør dette for dem. Effektivitet ruler!