Förbättra din kundrelation med Efficy CRM

Nu mer än någonsin behöver bank- och försäkringsinstitutioner ompröva sin strategi – för att påskynda sin digitala omvandling, för att lära känna sina kunder bättre och för att anpassa sina erbjudanden och interaktioner med dem.

Bank-, försäkrings- och sjukförsäkring genomgår för närvarande stora förändringar. Det europeiska direktivet om kapitalkrav för banker, som kallas Basel II, är ett snabbt föränderligt rättsligt ramverk. Den digitala revolutionen och dess konsekvenser för befintliga företag, plus införandet av nya online-aktörer, och diversifieringen och anpassningen av tillgängliga försäkringserbjudanden bidrar alla till att göra denna marknadssektor alltmer volatil.

Efficy hjälper banker och försäkringsföretag att dra nytta av sin kundkunskap, att genomföra en flerkanalsstrategi och att definiera effektiva marknadsföringsstrategier.

Utmaningarna i hanteringen av kundrelationer i sektorn

 • picto
  Optimera den totala kundupplevelsen
 • picto
  Att åstadkomma en framgångsrik digital omvandling
 • picto
  Att erbjuda konkurrenskraftig kundtjänst

Rätt produkt, för rätt person, i rätt tid

Kundkunskap är en grundläggande tillgång för alla företag. Det är vad som ger dig nycklarna till anpassning av ditt utbud och din försäljningsstrategi för att uppfylla förväntningarna hos varje enskild kund. Efficy CRM hjälper dig att utveckla denna kundkunskap och återanvända den i en proaktiv och effektiv strategi.

 • En 360°  bild av kunden, deras hushåll, deras produkter och anslutningar.
 • Att belysa potentiell försäljning
 • Register på varje kunds aktuella kontrakt, oavsett om de hanteras av dig eller dina konkurrenter, så att du kan vara där i rätt tid
 • Enkelt konfigurerbara verksamhetsspecifika regler för att definiera relevanta och anpassade resultat
 • Indikatorer (KPI:s) för att mäta lönsamheten av dina åtgärder och lojaliteten hos varje kund
 • Automatiska meddelanden för att hjälpa dina operatörer att vara proaktiva och identifiera potentiella möjligheter (ett kontrakt som går ut, en medlem i ett hushåll som fyller 18, kanske är det rätt tid att erbjuda ett studentlån, etc.)

Anpassa dig till nya användarvanor för att vara där dina kunder och framtidsutsikter finns

När kontaktpunkter förökar sig – fysiska nätverk av byråer, jämförelsemotorer, webbplats, telefon, e-post, sociala nätverk, mobilappar – så gör också potentiella kundinteraktioner det. Detta innebär att kunna kontrollera dina kunders samlade erfarenhet har blivit av största vikt.

Efficys CRM-lösningar ger dig verktygen för kontroll av den kundupplevelse du erbjuder, från första kontakten genom kontraktsperiodens hela livscykel, genom att optimalt kombinera alla samverkanskanaler. Efficys CRM-lösningar kan samverka med alla andra komponenter i ditt informationssystem, oavsett om de är interna (garantiprogram) eller externa (jämförelsesajter online) för att optimera och förbättra dina konsulters agerande med kunder och prospekt. Oavsett om det är på nätet eller från deras mobila applikation kan dina kunder komma åt all användbar information från sin personliga portal för att följa upp sina förfrågningar, ersättningsanspråk, och du kan “föreslå” nya erbjudanden beroende på sammanhanget.

Tillfredsställa kunder genom att erbjuda kvalitet på service

Tack vare Efficy CRM kan du optimera din kundservice samtidigt som du underlättar arbetet för dina callcenteragenter.

Vår modul för hantering av förfrågningar kommer att bli en värdefull tillgång i din kundrelation, tack vare dess omfattande funktioner för hantering av förfrågningar från det ögonblick de är utformade tills de är avslutade.

Med Efficys CRM-lösningar kommer dina callcenteragenter att ha en syntetisk översikt av kundernas kontaktuppgifter, kundinformation och försäljningsmöjligheter. Tack vare konfigurerbara regler anpassas deadlines automatiskt till varje klients enskilda fall.

Bank & försäkring CRM-referenser