Med Efficys CRM förbättrar du effektiviteten i din insamlingsverksamhet

Museer, ideella organisationer, stiftelser, högre utbildning eller kulturinstitutioner har alla en sak gemensamt: subventioner är inte längre tillräckliga för att säkerställa deras tillväxt.

För att överleva behöver de donationer från privata individer och företag som i allt högre grad blir uppvaktade av sådana organisationer.

Att locka nya givare, stora välgörare, privata eller företagsdonatorer, samla in pengar under en period av global ekonomisk nedgång etc. är de utmaningar som insamlingarna ställs inför på en daglig basis.

Med vårt CRM för beskyddarskap, CRM för ideella organisationer kommer du att kunna fokusera på ditt kärnuppdrag. Tack vare våra CRM-lösningar kommer du att kunna förfina din kunskap om donatorer för att du ska kunna utföra riktade åtgärder och automatisera dina insamlingskampanjer.

Utmaningarna i hantering av kundrelationer inom sektorn för stödverksamhet och ideella organisationer

  • picto
    Att ha en kvalificerad donatordatabas
  • picto
    Förbättra insamlingsverksamheten
  • picto
    Behålla donatorer och beskyddare

Förbättra din kunskap om dina målgrupper

Med Efficys CRM kan du centralisera all information om dina kontakter (medlemmar i din organisation, beskyddare, donatorer, etc.) i en kvalificerad databas. Företag och privata individer är alla registrerade i en enda databas, och du kan spåra alla dina interaktioner med dem (möten, events, e-postkampanjer etc.).

Automatisera insamlingskampanjer

Med våra CRM-lösningar kan insamlare starta insamlingskampanjer och övervaka deras inverkan. Donationer; betalningar; avdrag; skapandet av skattekvitton; hantering av kompensation: allt är centraliserat i ett enda CRM beskyddarskapsverktyg.

Optimera samordning och informationsspridning

Mass e-post, e-postkampanjer, evenemang, inlägg på sociala nätverk etc. – varje kanal behöver täckas. Med våra CRM-lösningar för ideella organisationer och kulturella institutioner kan du använda alla kanaler för att kommunicera med dina faktiska eller potentiella medlemmar, inklusive olika nyhetsbrev som är anpassade till givarprofiler, organisering av evenemang (inbjudningar och registreringar), sociala medier och inlägg på sociala nätverk.

Optimera investeringar

Vårt CRM för beskyddarskap och ideella organisationer gör det möjligt att enkelt analysera inverkan och resultat av dina insamlingskampanjer.

Du kan redigera statistik för att bedöma framgången för ett evenemang, skapa instrumentpaneler för att övervaka dina insamlingsaktiviteter under året, etc.

Våra kunder