Bemästra dina data och utveckla dina samarbeten

Från prospektering till fakturering av licenser och tjänster, genom driftsättning och produktion är alla avdelningar involverade i korrekt genomförande av ett projekt. Företagets tillväxt är beroende av att optimera interaktionerna mellan vart och ett av dem.

För att leverera kvalitetstjänster och för att hantera resurser på ett effektivt sätt är det nödvändigt att digitala tjänsteföretag (DSC) bemästrar sina data och utvecklar samarbete. Genomförandet av ett enda informationssystem för företag som erbjuder en tvärfunktionell syn på aktiviteter, har blivit en storutmaning.

Kundrelationsutmaningar för digitala tjänsteföretag

 • picto
  Optimera projektlönsamhet
 • picto
  Hantera projektteam
 • picto
  Prospektering efter nya kunder

360° hantering av ditt företag

För att öka sin försäljning och för att optimera lönsamhet letar digitala tjänsteföretag (förläggare, integratörer, IT-tjänsteföretag, konsult- och ingenjörsföretag etc.) efter operativ effektivitet. Med vårt 360° CRM – ERP managementprogram för IT-företag väljer du en GLOBAL verksamhetslösning för att frigöra och hantera din tillväxt.

Prospektera för nya kunder för att accelerera din försäljning

Tack vare 360° visionen kontrollerar säljrepresentanter alla kundinteraktioner.

Dina säljrepresentanter skapar och skickar ut sina erbjudanden från Efficy.

Deras CRM varnar dem automatiskt. De hanterar sina portföljer via sin pipeline och prognostiseringsvisioner för att optimera hanteringen av sin verksamhet. De undertecknar flera kontrakt och når sina mål.

Skapa och hantera anpassade projekt

Skapa ditt eget anpassade projekt från ett exempelprojekt eller genom din uppskattning. Tack vare planeringsfunktioner (GANTT) i managementprogrammet för ISS och ESN kontrollerar du scheman, team och projekt. Du respekterar dina åtaganden. Du rekryterar effektivt varje anställd. Du minskar antalet mellanhänder. Du mäter varje konsults bemanningsgrad.

Du optimerar din projektlönsamhet. Du övervakar dina projekt i realtid och drar nytta av enkla och kraftfulla verktyg för att ha en global översikt över dina aktiviteter och för att sammanställa dina rapporter. Planering, uppgiftsfördelning, teamsammansättning. Att hantera dina projekt har aldrig varit så lätt!

Följ produktionen för snabb och kontrollerad fakturering

Du hanterar projekt på kontraktspris- eller på fastprisbasis. Du hanterar inköp och produktion för att mäta lönsamheten i varje projekt. Projektledning och ERP är ett och samma. Du bekräftar tiden för dina medarbetare och fakturerar delvis eller globalt dina tjänster. Du vet vad som har producerats och vad som har fakturerats.

Förenkla ditt beslutsfattande

Du har ett omfattande bibliotek med rapporter och instrumentpaneler. Du kan hantera hela ditt företag: försäljning, marknadsföring, projekt, kundservice, försäljningshantering. Tack vare konsolideringen av dina data kan du optimera ditt beslutsfattande.

Integrera din försäljningshantering med din CRM

Tack vare Efficy kan du hantera ditt företag med en enda lösning. Du optimerar din kommersiella hantering. Du redigerar dina offerter, din faktura, du levererar, du hanterar ditt lager och ditt kassaflöde.

Du har fullständig kontroll över din process och du följer bara stegen: offert, order, faktura, kreditnota. Ditt ERP för tjänsteföretag är synkroniserat med majoriteten av redovisnings- och finansiella lösningar.

Några av våra referenser

 • Eyes Road logo
 • LSE logo
 • Octime logo
 • 3D-reshaper logo