Hantera kammarfrågor med Efficys CRM-lösning

Varje dag, bidrar handelskamrar till ekonomisk utveckling av lokala och regionala organisationer. De hjälper entreprenörer, nystartade företag och företagsöverlåtelser och inköpare, de stöder entreprenörsprojekt, samordnar kollektiva åtgärder som involverar tiotusentals företag och entreprenörer på både regional och nationell nivå.

I lokala eller regionala sammanhang tillhandahåller Efficy CRM handelskamrar med alla verktyg de behöver för att hantera sina kundrelationer:

 • Tillhandahålla förbättrad service till företag och entreprenörer
 • Dela information på ett säkert och effektivt sätt
 • Medge effektivare hantering av processer

Syftet med detta är att försvara sina medlemmars intressen.

Kundrelationsutmaningar för konsulära organisationer

 • picto
  Bygga en sund och tillförlitlig kommersiell databas
 • picto
  Övervakning av fall i realtid
 • picto
  Hantera förfrågningar

Förenkla kammarens organisatoriska relationer

Kammarorganisationer kan enkelt samordna kollektiva fysiska events och genomföra sin kommunikationsstrategi:

 • Undersökningar och observatorier
 • Personifierade och spårade nyhetsbrev
 • E-postlistor
 • Kampanjer och digitala verksamheter

Förbättrad tillgänglighet och reaktivitet

Efficy CRM för kammarorganisationer erbjuder ett effektivt flerkanals kontaktcenter (personligen, telefon, e-post, online):

 • Delad och publiceringsbar kunskapsbas
 • Begär övervakning och begär mätning av förloppet
 • Integrering av dator-telefoni (CTI)
 • Optimerade samtalsflöden (som skickas till olika linjer beroende på profilen hos den som ringer upp),
 • Automatisk övervakning av omloppstider och automatiska varningar

Hantera din kundrelation effektivt

Med CRM-lösningar för kammarorganisationer är det snabbt och enkelt att producera verksamhetsrapporter eftersom vår programvara kan:

 • Generera tatistik och instrumentpaneler (inklusive indikatorer som är specifika för CCI:s).
 • Skapa individuellt anpassade analysbibliotek,
 • Övervaka projektskapande, erbjudanden och evenemang i realtid

Skapa en effektiv kommersiell databas

Efficy CRM för kammarorganisationer hjälper rådgivare att bygga en omfattande marknadsförings- och kommersiell databas:

 • Fullständig databas över företag, organisationer och institutioner; föreningar, nätverk och valmanskår
 • Produkt- & servicekatalog
 • Korsreferenser av problem/tjänster som tillhandahålles
 • Centralisera och logga alla förfrågningar
 • Direktlänkar till konsulära register
 • Nätverksfunktioner för företagskapare
 • Instrumentpanel för “Rådgivare”
 • Säkerställer datakvalitet (deduplicering, standardiseringsnormer för e-postadresser, etc.)
 • Partitionera lokala/regionala data
 • Enkel integrering med CCI.NET verktyg, kammares organisatoriska register och initiering av projekt

CRM-referenser i sektorn för handelskamrar

 • Beci Logo