Marknadsföring

Vad är Event Management och varför är det viktigt?

Eventhantering (även känt som event management på engelska) är en dynamisk process som innefattar tillämpning av verksamhets- och projektledningsfärdigheter för att skapa, planera och hantera[...]
Läs mer
Customer experienceEmotion