THE Lead Management Playbook by Efficy

Lead Management Handbok

Att öka försäljningen, merförsäljningen och öka kundretentionen är vad företag strävar mot, men hur går det till? Lead management är en konstform som kräver en kombination av olika färdigheter, bästa praxis och verktyg för att lyckas. Ladda ner vår handbok för att:

  • Lära dig hur du kan vårda leads som ett proffs genom att hålla prospekt och kunder engagerade med hjälp av rätt budskap, till rätt person, vid rätt tidpunkt.
  • Hitta CRM- och marknadsföringsverktyg som kan göra det tunga arbetet åt dig, en annars långsam och komplicerad process av att gå i genom leads.
  • Få information om bästa praxis för hantering av leads så att du kan börja generera fler leads.