Att driva förändring och motivera anställda genom lek

Per definition består en gamifierad CRM av att överföra speltekniker till er CRM-lösning.

Detta tjänar ofta ett tvåfaldigt mål – att öka prestanda och underlätta hanteringen av ert CRM-projekt.

Principerna för CRM-gamifiering

Principerna är ganska enkla. Innan ni sätter upp en sådan miljö måste chefer ställa upp mål. Dessa kan vara individuella eller team-baserade och täcker en rad affärsaspekter: försäljningsintäkter för detaljhandelssektorn; antalet upptäckta leads; antalet bloggartiklar som publiceras för ett marknadsföringsteam; antalet ärenden som kundtjänst har löst; etc.
När dessa mål har definierats, kan spelet börja!

Ni kan använda utmaningar under hela resan för att validera obligatoriska steg under era anställdas resa. Märken belönar personer som ligger närmast sina mål eller motiverar dem som släpar efter.

En gamifierad CRM för att förbättra produktiviteten

Att placera team i en miljö med vänskaplig konkurrens kan motivera dem.

En säljare kommer ofta att vilja överträffa sin kollega som gör samma jobb. Detsamma gäller marknadsföringsteam eller call-center, som två exempel. Att få erkännande för goda resultat kan öka produktiviteten.

En ny strategi för utbildning

En plattform för medarbetares gamifiering kan också användas i ett lärandesammanhang. Detta kan vara i form av en skattjakt till exempel. Kompetens som förvärvats kan valideras i olika skeden av resan genom en rad utmaningar.

Skatten symboliserar det framgångsrika slutförandet av den ultimata jakten och signalerar slutet på denna utbildning för den anställde. En ny skattjakt kan sedan börja!