Förenkla er verksamhetshantering med vår ERP-modul

En stor utmaning för dagens företag är att snabbt och effektivt kunna bearbeta de tiotals, hundratals och tusentals dataenheter de skapar varje dag.

För att lyckas måste deras team vara smidiga och flexibla. Utan en ERP-lösning, ett riktigt informationssystem som samordnar de olika flödena och de olika aktörerna, skulle företagen inte kunna tillfredsställa kunder, leverantörer och därför inte växa. Med en ERP (Enterprise Resource Planning) kan företag öka produktivitet och prestanda i hanteringen av interna processer.

Med ERP-modulen i Efficy SMB-lösning drar ni nytta av unik och delad information. Effektivisera utbyten mellan avdelningar för bättre kontroll och ekonomisk hantering av ert företag.

En unik ERP-lösning för verksamhetshantering

Planera, beställ, producera, leverera och fakturera med en unik ERP-lösning för verksamhetshantering med inbyggd integrering med er Efficy SMB-lösning. Er ERP blir ett med er CRM och projektledning. Ni kan fakturera med bara några få klick och ni kan hantera alla era aktiviteter med en enda lösning. Därför vet ni vad som har sålts, producerats, fakturerats och ni kan även kontrollera er backlog.

Sammantaget kommer ni att ha en smidig och effektiv verksamhetshantering och därmed eliminera repetitiva administrativa uppgifter. Det låter väl trevligt?

Välj agil hantering

Automatisera era kommersiella ledningsprocesser. Från offert till samling följer ni effektivt de logiska stegen i er administrativa krets och kontrollerar spårbarhet inklusive offerter, order, fakturor, globala eller partiella fakturor, leveransfakturor och kreditfakturor.

Efficy CRM hanterar alla typer av fakturering, inklusive återkommande fakturering (kontrakt, licenser, etc.) och är automatiserad till 100 % enligt önskade cykler. Ni hanterar era autogireringar och betalningar samt hanterar era påminnelser och kvitton effektivt.

Integrera Efficy med era redovisnings- och finansiella verktyg

Undvik onödig datainmatning och begränsa riskerna i samband med användning av känslig ledningsdata.

Efficys CRM för kommersiell hantering är integrerad med de flesta redovisnings- och finansiella verktyg på marknaden. Integrera er försäljning, inköp och tredje part automatiskt i ert redovisningssystem.

Finjustera aktiviteter och skapa mer kundvärde

Har ni frågor om prestandan hos er kommersiella hantering? Med Efficy CRM:s faktureringsmodul kan ni övervaka ert företags finansiella prestation i realtid. Få en katalog med redovisningsrapporter som standard, analysera dem för att fatta rätt beslut. Designa era instrumentpaneler, automatisera deras skapande och distribution.

Integrera administrativa och finansiella data i kundlivscykeln och förse era kund, sälj- och marknadsföringsavdelningar med nödvändig information för kundkontoplanen.