Med Efficy CRM uppfyller ni GDPR:s krav

Sedan 2018 finns det en rättslig skyldighet för alla företag att uppfylla kraven för GDPR. Ett stort antal koncept och skyldigheter måste respekteras.

Efficy erbjuder er alla verktyg ni behöver för att implementera strategier för GDPR inom er organisation: anonymisering av data; rensning av data, datasekretess genom design; utnämna ett dataskyddsombud; etc.

Extranätportal för att hantera samtycke

Med Efficy CRM kan ni erbjuda era kunder, prospekt, leverantörer och partners ett extranät där de kan hantera sitt samtycke och sina prenumerationer på nyhetsbrev själva.

Massutskick av e-post tar sedan hänsyn till era kontakters preferenser så att inga meddelanden skickas till kontakter som har avanmält sig eller valt att inte ta emot marknadsföringens e-post.

Detta är ett bekvämt sätt att uppfylla kraven i GDPR!

GDPR och CRM - Rensa och anonymisera era data på bara några klick

För att uppfylla kraven för GDPR, måste de personuppgifter som ingår i CRM, ha begränsad livstid.

Efter tre år i genomsnitt utan någon kontakt med en person, är företag skyldiga att ta bort, eller åtminstone anonymisera, de data de har om den personen.

Efficys CRM-lösningar tillhandahåller en dedikerad funktion för att uppnå detta.

Data lagras i Europa

Med Efficy CRM, vet ni exakt var era data finns och de lämnar inte Europa.

Så ni har full kontroll! Detta är ytterligare ett starkt argument som gör att ni kan säkerställa efterlevnad av GDPR.

Med våra expertpartners och outsourcing och hosting, är era data säkra.