Automatisering av kampanjer – en konkurrensfördel

I dagens värld, förväntar sig kunder och konsumenter att varumärken erbjuder dem en privilegierad relation. De vill ha rätt information vid rätt tidpunkt. Dock vill inte alla kunder ha samma information samtidigt, och de delar inte heller samma förväntningar på era produkter. Automatisering av kampanjer gör det möjligt för er att erbjuda det lämpliga svaret till varje kund.

Automatisera kampanjer för att hålla sig effektiv

Med automatiserade marknadsföringskampanjer kan er marknadsavdelning arbeta på många kampanjer samtidigt. När scenariot för en kampanj har utformats, med sina steg och dess olika utlösare, kan kampanjer genomföras automatiskt. De kräver inte någonting av användaren och är helt oberoende.

Detta innebär att era team har mer tid att mäta KPI:er regelbundet och fokusera på det som är viktigt.

Låt era kunder bestämma takten

Automatisering av kampanjer kallas också ibland för utlösande marknadsföring. Som detta namn indikerar, leder en utlösande händelse er till att övergå från ett steg i ett scenario till ett annat. Denna händelse är kunddriven: en beställning, ett telefonsamtal till kundtjänst, att ställa in ett konto för extranätet; etc.

Eftersom kunderna själva utlöser denna händelse, är de mer mottagliga för det meddelande som ert varumärke kommer att skicka dem. Med Efficys CRM-lösningar, är allt detta möjligt!

Mät ROI för era automatiserade kampanjer

Vid första anblicken kostar automatiserade kampanjer betydligt mindre än många andra marknadsföringsåtgärder. Men var försiktig! En dåligt konstruerad automatiseringskampanj kan få fruktansvärda konsekvenser, inklusive annulleringar, eller till och med minskade resultat. Därför är det viktigt att mäta resultaten av era kampanjer regelbundet.

För att uppnå detta tillhandahåller Efficy CRM KPI:er, statistik om öppningsfrekvenser, klickfrekvenser och mycket mer. Era marknadsföringsavdelningar kommer att bli ännu effektivare.