Hantering av flera positioner

Hantera era kontakter som har flera positioner enkelt i er CRM-lösning
Tänk er att en av era kontakter är personalchef för ett företag, VD för ett annat och kassör i en välgörenhetsorganisation. Det kan vara svårt att hantera de kontakter som har flera roller.

Det är dock viktigt att kunna ta hänsyn till var och en av dessa positioner under hela den kundrelation ni har med denna kontakt.

Relationer för flera positioner

Traditionella CRM-lösningar baserar kundrelationen på kontakten själv – oavsett om det är juridiskt eller fysiskt – och kontaktens inneboende egenskaper: profil, plats eller preferenser.

En annan dimension är dock kritisk i kundrelationen: kontaktens position i en organisation. Eller, för att vara mer exakt, en kontakts positioner i flera organisationer.

En omfattande översikt över en kontakts karriär

Efficys CRM-lösningar integrerar detta koncept till fullo – kundrelationen bygger på en kontakt som intar en position hos ett företag och/eller en välgörenhet.

Kundrelationen är alltså segmenterad, baserat på varje position hos den enskilde, men samtidigt erbjuder CRM-lösningen en 360° vy av kundrelationen på individens nivå.

För varje position listas datum för start och slut. Detta erbjuder en omfattande vy över en kontakts karriär. Det kan till och med hända att en individ är närvarande på gräsrotsnivå, oberoende av en organisation. På Efficy bryr vi oss om varje individ!

Marknadsföringsåtgärder

Flerpositionsmodellen är integrerad i marknadsföringsprocesser för att begränsa antalet meddelanden som skickas till en enda person via dennes olika positioner, eller, tvärtom, för att maximera chanserna att nå kontakten.

Om en kontakt som ni vill rikta in er på uppfyller kriterierna flera gånger, är det inga problem.

Om ni vill kommer e-postmeddelandet bara att skickas till en av deras adresser.

Detsamma gäller era brev. På liknande sätt ska kontaktens telefonnummer bara inkluderas en gång i pågående åtgärder.