Office 365 och CRM: en uppenbar ökning av produktiviteten

Efficys CRM-lösningar gör det möjligt för er att arbeta med era befintliga datorverktyg med fullständig sinnesfrid: spara ett dokument i Efficy CRM; koppla det till en kund, en möjlighet eller en pågående begäran; ändra ett dokument direkt från er CRM-lösning; etc.

Tillägget Efficy för Office gör att ni kan integrera er CRM-lösning med Word, Excel, PowerPoint eller Outlook.

Integrera er CRM med Office Suite: ett verktyg för att driva effektiv förändring

Att implementera en CRM har en enorm inverkan på ert företag som organisation och på de individer som tillhör det. Att driva förändring internt är ett viktigt steg i genomförandet av ert CRM-projekt, så särskild uppmärksamhet måste ägnas vid förändringar av hanteringen. Med Efficys extremt enkla CRM-lösningar och integrationen av Office Suite, är det enklare att säkra användares inköp.

Tack vare integrationen av Office Suite kommer alla att mycket snart delta i CRM-processer, även den mest motvilliga! Att kunna erbjuda detta alternativ innebär att CRM-lösningen inte kommer att ses som något skrämmande som kommer att tvinga dem att ändra sitt sätt att arbeta, utan snarare som ett verktyg som kommer att integreras perfekt i den uppsättning verktyg som redan finns på plats.

Underlättad dokumenthantering

Genom att integrera er Office Suite med er CRM-lösning kommer ni att kunna hantera dokument enkelt i er CRM-lösning.

Ni behöver inte spara era dokument lokalt och sedan kopiera dem till CRM-lösningen; ni kan spara dem direkt från Word med hjälp av genvägar som tillhandahålls av tillägget Efficy för Office. Tack vare integrationen av era dokumentmallar, garanteras ni på liknande sätt enhetlighet i alla dokument ni utfärdar och upprätthåller en oklanderlig varumärkesbild, något som er marknadsföringsavdelning kommer att uppskatta mycket!

Prioritet för kundrelationsprocesser

Tack vare integrationen av Office Suite kan varje dokument, varje kalkylblad, varje presentation, varje e-post sparas i CRM och kopplas till en kundrelationsprocess.

Om ett affärsprospekt skickar en förfrågan om information sparas e-postmeddelandet som en affärsmöjlighet. Om en kund skickar ett klagobrev, skickas det direkt till kundtjänsten. Tack vare vår lösnings datamodell är alla dessa dokument dessutom fortfarande lätta att hitta.