Merck Médication Familiale är en fransk gren av Merck-koncernen. De tillhör avdelningen för ”konsumenthälsovård” som är ansvarig för att utveckla och marknadsföra gruppens självmedicineringsprodukter.

Det tillgodoser yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, som är kärnan i företagets värdekedja. Merck Médication Familiale har litat på Efficy sedan 2013 för att stärka sin relation med sina konsumenter och lära känna dem bättre.

Valet av Efficy CRM

CRM-lösningen gör att Merck kan svara på medicinska frågor, spåra dem och koppla dem till en kunskapsbas för produkter. Det erbjuder också en omfattande FAQ som uppdateras regelbundet för att garantera enhetlighet i svaren som ges till konsumenter.

Programvarulösningen gör att användare kan behandla förfrågningar oavsett kanal: telefon, e-post och formulär på webbplatser för de olika varumärkena.

Efficy anpassades för att uppfylla behoven hos en användare med synnedsättning så att den anställda kan arbeta självständigt med hanteringen av förfrågningar via instrumentpanelen. För att uppnå detta sammankopplades programvarulösningen med en talsyntes.

Andra liknande kundcase