Med automatisering av monotoma arbetsuppgifter kan du istället fokusera på bättre kund-uppföljningar.

Fokusera på att behålla kunder

En missnöjd kund vars förfrågan hanteras effektivt blir en lojal kund, ibland till och med en ambassadör. För att uppnå detta behöver er kundtjänst ett pålitligt verktyg.

I den digitala åldern står kundtjänstteam inför nya utmaningar, inklusive att hantera många typer av kundinteraktioner, flera kontaktkanaler och behöva integrera dem i en enhetlig kundrelation.

Välj Efficys CRM-lösningar för kundtjänst. Du kommer att förbättra hanteringen av klagomål och förfrågningar, harmonisera din kommunikation med dina kunder och bygga en tillförlitlig kundkunskapsbas.

Utmaningarna i en CRM-lösning för ledning

 • picto

  Hantera multi-kanal

 • picto

  Personalisera kundrelationer

 • picto

  Mäta & analysera data

 • picto

  Få kundtjänst att bli en leads-skapande kanal

Hantera flera kanaler

Telefon, e-post, sociala nätverk – oavsett kontaktkanal omdirigerar Efficys programvara för hantering av kundrelationer automatiskt förfrågan till den tillgängliga lämpliga agenten för att hantera den.

Fördelarna med en CRM-lösning i flera kanaler:

 • Erbjuder ett enhetligt svar till kunder, oavsett kanal
 • Bygga en rik kunddatabas
 • Lära sig värdefulla insikter från kundresan

Anpassa kundrelationen

Eftersom varje kund är unik och varje enskild kund behöver behålla denna känsla, aggregerar våra CRM-lösningar hela historien om relationen mellan kunden och varumärket. Som ett resultat kan kundtjänstoperatören komma åt alla tillgängliga data om en viss kund, hans eller hennes historia och tidigare interaktioner med varumärket och kan sedan anpassa denna relation.

När de används internt eller via ett extranät inkluderar våra CRM-lösningar för kundservice en kunskapsbas:

 • En enhetlig och delad kunskapsbas
 • Möjligheten att enkelt lagra multimediaelement (texter, foton, PDF-filer eller Office, röstinspelningar, videor, etc.)
 • Ett öppet samarbetssystem
 • En 360° vy av varje kund.

Hantera sociala nätverk

Våra CRM-lösningar hanterar kundförfrågningar som skickas från sociala medier på samma sätt som det gör för vilken annan kanal som helst. Du kan också se meddelanden och svara direkt, antingen via DM eller offentligt.

Efficy CRM spårar och identifierar kundklagomål om ditt varumärke som publicerats på digitala plattformar, även om de inte skickas direkt till dig.

Analysera, mäta och förbättra

Efficy CRM kan identifiera återkommande problem för att automatiskt föreslå de korrigerande åtgärder som behöver genomföras. Det analyserar också svarskvalitet och svarstid enligt kategorin för förfrågan (aktör, kund, produkt, intervall, deadline, etc).

Goals:

 • Att mäta och analysera KPI:er för att öka effektiviteten för kundtjänst.
 • Övervaka team för att genomföra de nödvändiga korrigerande åtgärderna.
 • Att upptäcka blockerande punkter i hur agenter hanterar sina samtal och revidera planer därefter.

Våra referenser

 • Le Louvre Logo
 • La Redoute Logo
 • 20 Minutes Logo
 • Hub Brussels Logo

Våra bloggartiklar