Een 360° overzicht voor de accountmanagers van Beslist.nl

Dankzij de flexibiliteit van Efficy CRM

Beslist.nl is de groeiversneller voor de betere webshops. Als verlengstuk van de online marketingafdeling van de aangesloten webshops vergroot beslist.nl dagelijks de omzet, het marktaandeel en het portfolio van haar klanten. Beslist.nl runt as toonaangevend technologiebedrijf een high traffic site met dagelijks circa 500.000 bezoekers. Elke dag zorgen zij er samen met de aangesloten webwinkels voor om de enorme hoeveelheid data te verwerken zodat de website altijd actueel is voor de consument.

beslist-kantoor
Flexibiliteit moest voor ons standaard in het pakket zijn ingebakken en dat is het geval bij Efficy.
Frank Rieter
Innovatiespecialist & Change Manager - Beslist.nl
online-retail

Flexibiliteit en configureerbaarheid essentieel

Met een ambitieus team van circa 110 medewerkers werken wij continue aan de verdere optimalisatie van beslist.nl. ‘Het CRM is dan ook de basis voor onze accountmanagers die een 360° overzicht nodig hebben. Hierin staan alle gegevens van onze huidige klanten, maar ook onze prospects. Het gaat daarbij niet alleen om contactgegevens, maar ook om contracten, openstaande taken en technische settings’, legt Frank Rieter, innovatiespecialist & Change Manager van Beslist.nl, uit.

Beslist.nl maakte gebruik van een in-house ontwikkeld systeem. De kracht daarvan was dat het nauw aansloot op de bedrijfsactiviteiten. ‘Als IT-gerichte organisatie is het verleidelijk om alles zelf op maat te willen ontwikkelen, maar een CRM bouwen is niet onze core business. Tevens moet je het systeem dan ook zelf onderhouden en doorontwikkelen’, is Rieter realistisch.

De belangrijkste vereisten waren een flexibel datamodel en goede mogelijkheden tot integratie met het eigen data- en ICT-landschap. Het zelf kunnen bepalen hoe al die relaties kunnen worden ingesteld en weergegeven was belangrijk evenals de webshop gegevens in het CRM één-op één kunnen verbinden met de website en facturatie.

‘Bij veel CRM-systemen kan alles wel ‘op maat’ worden gemaakt, maar dat leidt altijd tot discussies bij nieuwe releases. De flexibiliteit moest voor ons standaard in het pakket zijn ingebakken en dat is het geval bij Efficy’, zegt Rieter.

Extra uitdaging door corona bij de integratie en adaptie van het CRM

‘We gingen na ongeveer drie maanden ‘live’, maar toen gebruikten we Efficy CRM nog alleen als ‘kaartenbak’ voor de contactpersonen’, vertelt Rieter. ‘Vrij snel daarna hadden we de eerste integratie met ons productielandschap in de lucht. We zijn nu ruim een jaar verder en vrijwel alle functies die we in het begin voor ogen hadden zijn in gebruik’.

Toch bleek de integratie van de data complexer dan gehoopt. Ook het begeleiden en trainen van de gebruikers was een uitdaging. Dit als gevolg van de corona-maatregelen. ‘Normaal monitor je op de werkvloer en kan je meteen bijsturen waar nodig. Nu moesten we via query’s en datarapporten kijken of de basisprincipes worden gevolgd’, verduidelijkt Rieter.

Stap voor stap alle functionaliteiten benutten van Efficy CRM

Wat brengt de toekomst? Een vraag die voor Rieter heel duidelijk te beantwoorden is. ‘We streefden écht naar een 360° overzicht. We hadden niet de illusie dat dit in één systeem zou kunnen. Zoveel mogelijk versnippering voorkomen was dan ook het doel. Vandaag hebben we nog maar twee plaatsen waar we alles beheren: Efficy en een aanvullende rapportagetool. Op het gebied van data-invoer hebben we echt een efficiëntieslag gemaakt’.

Dat Efficy CRM heeft voldaan aan de verwachtingen geeft vertrouwen naar de toekomst om ook de functionaliteiten en integraties te gaan gebruiken die momenteel nog op de plank liggen.

Rieter legt uit: ‘Om Efficy goed te beheren en beheersen, heb je een aantal (heavy) key-users nodig die het datamodel snappen. Hiervoor hebben we uren vrijgemaakt bij deze werknemers. Je moet een proces hebben die de kwaliteit waarborgt. Je moet hier streng in zijn en goed beoordelen. Het dwingt jezelf om kritisch te zijn naar je eigen bedrijfs- en beheersprocessen’.

Deze reflectie wordt ongetwijfeld ook versterkt door corona (op het moment van implementatie en uitrollen van Efficy CRM zitten we midden in de coronacrisis, red.). ‘Pas als de basis goed geïntegreerd is, kijken we naar de volgende stappen zoals de integratie met Flexmail, gamification en de integratie met onze telefonie’, besluit Rieter.

Onze andere referenties

13.500 klanten en meer dan 330.000 gebruikers maken gebruik van de oplossingen van de Efficy Group.