Om hub.brussels

hub.brussels hjelper bedrifter med både utviklingsfasen, men også med å øke aktivitetene deres. Målet deres var å holde styr på registrene til virksomheter som de overvåket. Under hvert møte med en kunde har hub.brussels således et perspektiv på inntektsutviklingen, og handlinger som allerede er iverksatt.

Et annet mål er å oppmuntre bedrifter til å be om hjelp så snart de trenger det, eller å delta i opplæring, workshops… organisert regelmessig.

Når det gjelder Impulse internt, var målet også å dele informasjon om virksomheter, men også å optimere samarbeid, delte kalendere, filer og prosjektledelse for å nevne noe.

Efficy-rapporteringen er høyt verdsatt av våre ansatte.
Catherine Jansen
Direktor styring og internkontrollavdeling

Hvorfor valgte du Efficy?

Å velge Efficy falt seg naturlig, fordi Efficy er en av bedriftene som har blitt ledet av Efficy fra begynnelsen, og så har Impulse og Efficy vokst sammen.

De viktigste bidragene til CRM er:

  • Deling av informasjon i selskapet.
  • Rapportering om utførte handlinger. For selv om hub.brussels sine tjenester er gratis, er det nødvendig å rapportere om handlingene som er utført,
  • Produktivitet, fordi i dag vet ingen hvordan man skal jobbe uten en CRM.

Hva blir den neste utviklingen for Efficy CRM på hub.brussels?

Den neste utviklingen for CRM Efficy at Impulse vil være:

  • Implementeringen av avansert rapportering ved hjelp av QlikView-teknologi.
  • Optimalisering av markedsføringskampanjer via Flexmail, for økt effektivitet og målretting.
  • Deling av informasjon med andre institusjoner i Brussel-regionen.

Andre lignende referanser