Välj Efficy CRM för effektiva och strömlinjeformade kundrelationer

Oavsett vilken tjänst du erbjuder, är uppmärksamheten du ägnar åt dina kundrelationer viktigt. Inom tjänsteindustrin, mer än inom någon annan verksamhet, kommer kunder att döma dig efter kvaliteten på din kundrelation.

Du kan vända detta till din konkurrensfördel.

Efficys CRM-lösningar erbjuder alla funktioner du behöver för att förbättra dina kundrelationer: hantering av möjligheter; hantering av klagomål; optimering av marknadsföringskampanjer. Allt tillhandahålls för att hjälpa dig att behålla dina kunder och vinna nya.

Utmaningarna i hantering av kundrelationer för tjänsteföretag

 • picto
  Förbättra tjänstekvaliteten
 • picto
  Bygga lojalitet och vinna nya kunder

Hantering av möjligheter för optimal effektivitet

Konkurrensen är hård inom tjänstesektorn. En CRM-lösning är det idealiska vapnet för att utkämpa denna kamp.

Efficy CRM kombinerar ett antal nyckelfunktioner för att hjälpa dig att förbättra din kommersiella strategi: hantering av affärsmöjligheter; upp- eller korsförsäljningsmöjligheter med 360° kundvy; etc.

Verktyg för att lansera marknadsföringskampanjer

Inom tjänstesektorn är det viktigt att ha en CRM-lösning som erbjuder marknadsföringsfunktioner som t ex eventsamordning, massmejl, informationskampanjer  etc.

Din marknadsföringsavdelning kan arbeta självständigt och förse andra anställda med all marknadsföringsinformation för bättre uppföljning och en optimerad ROI.

Ditt företag som helhet kan fokusera på dina kunder och deras nöjdhet.

En effektiv kundtjänst för högre kundnöjdhet

En kund som ringer Kundtjänst och vars klagomål inte behandlas omedelbart är benägen att mycket snabbt vända sig till konkurrenterna.

Av denna anledning behöver tjänsteföretag en CRM-lösning som erbjuder avancerade kundtjänstfunktioner:

 • Hantering av inkommande flöden på alla kanaler
 • Personalisering av kundrelationer
 • Kundtjänst mätvärden och analys

En utökad CRM-lösning för att täcka alla dina CRM behov

Inom tjänstesektorn är det ibland viktigt att spåra exakt hur mycket tid som används på varje projekt/kund.

Tack vare våra CRM-lösningar kan tjänsteföretag få tillgång till en projekthanteringsmodul samt ett tidsspårningsverktyg som är direkt integrerat med CRM-lösningen.

CRM-referenser inom tjänstesektorn

 • B2B Learning Logo
 • Agilos Logo
 • Meteo France Logo
 • SURYS Logo