CRM-GUIDER FÖR TILLVÄXT OCH ÖKAD MARKNADSANDEL

Upptäck hur ett CRM kan hjälpa dig att öka produktiviteten, förbättra det tvärfunktionella samarbetet och bryta upp informationssilos.

5 SÄTT ATT ÖKA FÖRSÄLJNINGEN MED ETT CRM-SYSTEM

Upptäck hur ett CRM-system underlättar för företag att öka verksamhetens effektivitet, medarbetarnas produktivitet och den totala lönsamheten.

BRANSCHJÄMFÖRELSER FÖR E-POSTMARKNADSFÖRING 2022

Vi har kammat igenom mer än 5 miljarder e-postmeddelanden som våra kunder skickade förra året, för att ge dig en detaljerad analys av deras e-postresultat.Jämför hur dina e-postmeddelanden presterade under 2021 med den genomsnittliga öppnings-, klick- och avvisningsfrekvensen gentemot tusentals Efficy-kunder.

EFFICY 2022 MALL FÖR MARKNADSFÖRINGSAKTIVITETER

Effektivisera din kampanjplanering för 2022 med Efficys 3-i-1 marknadsföringsplanerare, aktivitetsmätare och kalender!

Handbok: ”Succeed at your CRM project” (Språk: Engelska)