BRANSCHJÄMFÖRELSER FÖR E-POSTMARKNADSFÖRING 2023

Vi har kammat igenom mer än 5 miljarder e-postmeddelanden som våra kunder skickade förra året, för att ge dig en detaljerad analys av deras e-postresultat.

EFFICY 2024 MALL FÖR MARKNADSFÖRINGSAKTIVITETER

Effektivisera din kampanjplanering för 2024 med Efficys 3-i-1 marknadsföringsplanerare, aktivitetsmätare och kalender!

LEAD MANAGEMENT HANDBOK

Lära dig hur du kan vårda leads som ett proffs genom att hålla prospekt och kunder engagerade med hjälp av rätt budskap, till rätt person, vid rätt tidpunkt.

CRM-GUIDER FÖR TILLVÄXT OCH ÖKAD MARKNADSANDEL

Upptäck hur ett CRM kan hjälpa dig att öka produktiviteten, förbättra det tvärfunktionella samarbetet och bryta upp informationssilos.

5 SÄTT ATT ÖKA FÖRSÄLJNINGEN MED ETT CRM-SYSTEM

Upptäck hur ett CRM-system underlättar för företag att öka verksamhetens effektivitet, medarbetarnas produktivitet och den totala lönsamheten.