Handboken i Lead Management.

Att öka försäljningen, merförsäljningen och öka kundretentionen är vad företag strävar mot, men hur går det till? Lead management är en konstform som kräver en kombination av olika färdigheter, bästa praxis och verktyg för att lyckas.

The Lead Management Playbook