Lead Management Håndbogen.

Stigende salg, mersalg og øget kundefastholdelse er det, virksomheder arbejder hen imod, men hvordan? Lead management er en kunstform, der kræver en kombination af forskellige færdigheder, best practices og værktøjer for at kunne lykkes.

The Lead Management Playbook