Lead Management Playbook.

Å styrke salg, mersalg og kundebevaring er noe alle selskaper ønsker, men hvordan kan det gjøres? Administrasjon av kundeemner er en kunst som krever bruk av beste praksis, verktøy og en kombinasjon av ulike ferdigheter for å lykkes.

The Lead Management Playbook