Bli GDPR-kompatibel med efficy.

Med efficy får du alla verktyg din organisation behöver för att arbeta med data strategiskt och GDPR-kompatibelt. 

Samtyckeshantering - på ett enklare sätt.

Vi gör det enkelt och smidigt att följa GDPR.  

Låt dina prospekt, kunder, leverantörer och partners ta kontroll. Med efficy CRM Extranet kan de själva direkt hantera sitt samtycke och sina prenumerationer på nyhetsbrev. 

Rensa och anonymisera din data med bara några klick.

Efter tre år utan kontakt med en person rekommenderas företag att radera, eller åtminstone anonymisera, de uppgifter de har om personen.

Vi förser dig med ett särskilt verktyg för att förenkla dataanonymisering och rensningsprocesserna, direkt i efficy CRM. 

Hantera dataåtkomst och behörigheter.

Skapa och hantera behörigheter för att enkelt säkerställa att all din data förblir säker och kompatibel.

I efficy CRM kan du känna dig säker genom att veta att varje användare endast har tillgång till den data som är relevanta för dem.  

FAQ
Varför ska jag bry mig om GDPR?

Sedan 2018 är alla företag skyldiga enligt lag att efterleva GDPR. Om du missköter personuppgifter eller bryter mot GDPR-kraven kan ditt företag få böter på upp till 20 miljoner euro, eller 4 % av din globala årliga omsättning.  

Genom att samla in samtycke för att spara och behandla personuppgifter får ditt företag möjlighet att behandla kontrakt, leveranser och fakturor på ett mer tillförlitligt sätt, och kan samtidigt säkerställa att kunderna känner sig trygga med att deras uppgifter hanteras korrekt och ansvarsfullt. 

Varför ska jag bry mig om ifall min data lagras i EU eller USA?

Enligt CLOUD-lagstiftningen i USA är det obligatoriskt för leverantörer av molntjänster att på begäran lämna ut data till amerikanska myndigheter. Det gäller även amerikanska företag som behandlar europeisk data. 

Det enda som krävs är en begäran från en myndighet, utan vare sig förklaring eller domstolsbeslut. Det huvudsakliga problemet med att låta ett amerikanskt företag behandla dina europeiska personuppgifter är den inträngande karaktären i de övervakningsprogram som tillämpas av den amerikanska regeringen och underrättelsetjänster med stöd av Section 702 i FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) och Executive Order 12333 (anses som oproportionerlig enligt GDPR). 

GDPR stiftades för att skydda europeiska invånares data, för att ge rättigheter till de personer vars uppgifter är en resurs som används av företag för att göra vinst. Grundtanken är att skydda de europeiska invånarna. 

 

 

Gör större intryck – per automatik.

BOKA DIN DEMO