Branschjämförelser för e-postmarknadsföring 2023.

Vi har kammat igenom mer än 5 miljarder e-postmeddelanden som våra kunder skickade förra året, för att ge dig en detaljerad analys av deras e-postresultat.

Jämför hur dina e-postmeddelanden presterade under 2022 med den genomsnittliga öppnings-, klick- och avvisningsfrekvensen gentemot tusentals efficy-kunder.